کد مطلب:276074 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:48

تقسيم ثروت به طور مساوي
بي عدالتي ها و ظلمهايي كه در عالم مي شود، به خاطر كمبود ثروت نيست بلكه به دليل تقسيم ظالمانه آن در جهان است. در مقابل هزاران انسان گرسنه اي كه هر روز در گوشه و كنار كشورهاي فقير و غني از كمبود غذا مي ميرند، انسانهاي زيادي هستند كه بر اثر پر خوري و افراط در عيش و نوش هلاك مي شوند، و اين به خاطر تقسيم غير عادلانه ثروت در جوامع بشري است. ولي در عصر پر شكوه حكومت جهاني حضرت بقيه الله الاعظم - روحي و ارواح العالمين مقدمه له الفداء - ثروت به طور مساوي زير نظر آن عدل مطلق تقسيم مي گردد، چنانكه در احاديث مختلف وارد شده است: اذا قام مهدينا اهل البيت قسم بالسويه و عدل في الرعيه. [1] .

چون مهدي ما اهل بيت قيام نمايد، ثروت را به طور مساوي تقسيم مي كند و عدالت را در بين مردم پياده مي كند.


[1] عقد الدرر، ص 40.