کد مطلب:276078 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:100

نزول بركات آسماني و خروج نعمات زميني
در احاديث گوناگوني آمده است كه در زمان آن حجت حق بركات آسماني زياد مي گردد و گنجهاي زميني ظاهر مي شود: لا تدخر الارض من بذرها شيئا الا اخرجته و لا السماء من قطرها شيئا الا صبه الله عليهم مدرارا. [1] .

زمين چيزي از بذرهاي خود را نگه نمي دارد مگر اينكه آن را بيرون مي دهد، و آسمان چيزي از باران رحمتش را نگه[ صفحه 47]نمي دارد جز اينكه آن را سيل آسا بر مردم فرو مي ريزد. ابن عباس از رسول خدا روايت مي كند كه درباره حكومت جهاني مهدي موعود عليه السلام فرمايد: تامن البهائم و السباع و تلقي الارض افلاذ كبدها. چهارپايان در امانند و درندگان سازش مي كنند و زمين پاره هاي جگرش را بيرون مي ريزد. ابن عباس سوال مي كند: پاره هاي جگر زمين چيست؟ رسول اكرم صلي الله عليه و آله مي فرمايد: امثال الاسطوانه من الذهب و الفضه. مانند ستونهايي از طلا و نقره است (كه در زمان حكومت امام زمان (عج) از زمين بيرون مي ريزد). [2] .


[1] مستدرك حاكم، ج 4، ص 465.

[2] همان ماخذ، ص 514.