کد مطلب:276081 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:111

فزوني دامها
هنگامي كه در جهان فزوني گياه باشد، فزوني دامها نيز به[ صفحه 50]وجود مي آيد كه در احاديث به اين فزوني تصريح شده است: يخرج في آخر امتي المهدي يسقيه الله الغيث و تخرج الارض نباتها و يعطي المال صحاحا و تكثر الماشيه و تعظم الامه. [1] .

در پايان امت من (آخر الزمان) مهدي (ع) خارج مي شود كه خداوند با باران رحمتش او را سيراب مي كند، زمين گياهش را مي روياند، ثروت به طور مساوي تقسيم مي گردد، دام در جهان افزون مي شود و امت اسلامي با عظمت مي گردد.

اصلاح مزاحمتها و رفع نقصانها

در دنياي كنوني، ما شاهد هستيم كه مردم به اشكال مختلف براي يك ديگر مزاحمت ايجاد مي كند، اما در دوران با شكوه حكومت ولي الله الاعظم تمام مزاحمتها به هر شكلي كه باشد، از بين مي رود. در دهها حديث به نمونه هايي از اين اقدامات اصلاحي اشاره شده است كه ما در اينجا به بيان يك نمونه بسنده مي كنيم: و وسع الطريق الاعظم و كسر كل جناح خارج في الطريق و ابطل الكنف و المازيب الي الطرقات و لا يترك بدعه الا ازالها و لا سنه الا اقامها. [2] .[ صفحه 51]راههاي اصلي را توسعه مي دهد، بالكونهايي را كه به داخل جاده ها [و خيابانها] آمده بر مي دارد و ناودانهايي را كه به كوچه ها مي ريزد از بين مي برد. هيچ بدعتي نمي ماند جز اينكه از بين مي برد و هيچ سنتي نمي ماند مگر اينكه بر پا مي دارد. راستي چه شيرين است زندگي در زير سايه اش و در زمان حضورش. در خاتمه اين بحث دست به دعا بر مي داريم و مي گوييم: پروردگارا، لباس فرج را بر اندام زيباي دلربايش بپوشان و دل نازنينش را با بشارت ظهورش مسرور فرما و توفيق ديدار جمال ملكوتيش را با عافيت نصيب گردان بمنك و كرمك يا ارحم الراحمين.[ صفحه 52]
[1] تاريخ ما بعد الظهور، ص 774.

[2] ارشاد مفيد، ص 365.