کد مطلب:276091 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:102

وعده وصال
شبي به شوق وصالت دلم بهانه گرفت

شرار عشق تو در سينه ام زبانه گرفتبه دل وصال تو را وعده كردم اما دل

به آه و ناله ز كاشانه ات نشانه گرفتزبان دل كه بود اشك ديده خونين

چو جوي آب ز چشمان من ترانه گرفتدل شكسته به اميد ديدن رويت

سراغ خانه تو از من عاشقانه گرفتچو نااميد شد از من به ناله سحري

نشان كوي تو از هر ديار و خانه گرفتبه آن ستاره زيباي آسمان رخت

كه مه ز تابش آن نور جاودانه گرفتبه هاشمي ز عنايت نگر به مكتب عشق

كه غير عشق تو درس دگر فسانه گرفت