کد مطلب:276106 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:92

امام منتظران
دلم ز داغ فراق نگار مي سوزد

چو شمع از غم آن گلعذار مي سوزددل چون لاله من ناله مي كند شب و روز

ز سوز ناله من لاله زار مي سوزدقرار عالم هستي به بي قراري من

عنايتي، كه دل بي قرار مي سوزد

[ صفحه 78]

اگر به جرم محبت زنند بردارم

ز سوز سينه من چوب دار مي سوزداگر كه قطره اشكم به آتشي ريزد

ز سوز آتش آن قطره، نار مي سوزدامام منتظران، لحظه اي بيا بنگر

كه ز آتش غم تو روزگار مي سوزدنواي ناله نالان هاشمي گويد

دلم ز آتش هجران يار مي سوزد

[ صفحه 79]