کد مطلب:276815 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:121

نگراني رسول خدا از آينده امت
از سراسر اين حديث نگراني و ناراحتي رسول خدا صلي الله عليه و آله ازآينده ي امت به خوبي آشكار است.نگراني از اين كه نخست به وسيله شورائي بزرگ پس از رحلت آن حضرت، حكومت اسلامي را از دست اهل بيتش خارج خواهند ساخت و حق خاندانش را غصب خواهند نمود و سپس در آينده ي دورتري در سرزميني بنام زوراء شوراي ديگري براي تغيير سنت و احكام دينش تشكيل خواهند داد.

حال بايد ديد كه اين سرزمين كه رسول خدا صلي الله عليه و آله ازآنجا بنام زوراء ياد فرموده است در كجا واقع شده، و شورائي كه در آنجا منعقد مي گردد، چگونه شورائي است.

براي كشف حقيقت اين مطلب دو توضيح در اينجا ضروري است.

1- زوراء نام چه سرزميني است؟

2- اين شوراي مشوم چگونه شورائي است؟[ صفحه 50]درباره ي مطلب اول:

با ملاحظه مضامين دو حديث مزبور يعني: هم حديث رسول خدا صلي الله عليه و آله و هم حديث امام صادق عليه السلام كه هم از نام زوراء و هم از تشكيل شوري درجائي به نام (زوراء) سخن رفته است، جاي شك نيست كه زوراء همان بغداد است زيرا:

اولا: از ديدگاه تاريخ ثابت و مسلم است كه: دارالملك بغداد مي باشد چه آنكه (عراق) در دوران امپراطوري اسلامي مركز خلفاي عباسي و شهر بغداد سالهاي سال پايتخت، و دارالخلافه ي عباسيان بوده است.

و ثانيا- اينكه: در تمام اخبار و روايات كه از پيغمبر اكرم صلي الله عليه و اله و اميرالمومنين عليه السلام و ديگر پيشوايان مذهبي رسيده است از بغداد به عنوان زوراء ياد شده و حتي در بعضي از روايات حدود جغرافيائي اين منطقه نيز مشخص گرديده است.