کد مطلب:276830 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:120

نفس زكيه چيست؟
درمورد شخصيت و نسب «نفس زكيه» كه قبلا گفتيم «حسيني» است و نه «حسني» در روايتي كه خواهيم آورد حسيني بودن وي مشخص مي شود و اما اينكه چرا او را نفس زكيه گفته اند، اگر چه علت آن بر ما روشن نيست، ولي ظاهرا به سبب علم و تقوي و پرهيزكاري و خداجوئي اوست و چون در راه خدا و خدمت به خلق و روشن ساختن حق و حقيقت كشته مي شود، از اين رو ائمه معصومين عليهم السلام او را به نفس زكيه ملقب ساخته اند.