کد مطلب:276832 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:111

شهادت سيد حسني
اما نحوه ي كشته شدن سيد حسني مطابق روايتي از امام صادق عليه السلام چنين است:

يعقوب سراج مي گويد:به امام صادق عليه السلام عرض كردم فرج شيعيان شما چه وقت خواهد رسيد؟

فرمود: موقعي كه ميان فرزندان عباس اختلاف افتد و پايه هاي سلطنت آنها سست گردد، و در سلطنت آنان طمع نداشت و طمع بندد، و عرب زنجيرهاي اسارت خود را پاره كند و از زير بار سلطه ي سلاطين بيرون رود، و هر صاحب[ صفحه 81]قدرتي خود را آشكار سازد، و آن «شامي» (كه مقصود سفياني مشهود است) ظاهر شود و «يماني» پيدا شود و «حسني» جنبش كند، و صاحب الامر عليه السلام آنچه را كه رسول خدا صلي الله عليه و آله به او ارث رسيده بر دارد و به مكه رود.

عرض كرد: آنچه از رسول خدا عليه السلام به او ارث رسيده چيست؟

فرمود: شمشير رسول خدا صلي الله عليه و آله و زره، و عمامه و برد، و چوبدستي، و پرچم، و سلاح، و زين مخصوص اوست. آنها را بر مي دارد و به مكه مي آيد، پس شمشير را از غلاف بيرون مي كشد و زره را مي پوشد، و پرچم را باز مي كند و عمامه را بر سر مي گذارد و چوبدستي را به دست مي گيرد و از خداوند براي ظهور خويش اجازه مي طلبد.

اين جريان را وقتي يكي از نزديكان حضرت با خبر شد نزد حسني مي رود و او را مطلع مي سازد، پس حسني پيش دستي كرده قيام مي كند و اهل مكه بر او يورش مي برند و او را مي كشند و سرش را براي شامي [يعني: سفياني] مي فرستند. در اين وقت است كه صاحب الامر عليه السلام ظاهر مي شود، و مردم با او بيعت مي كنند و از او پيروي مي نمايند. [1] .

چنانچه ملاحظه مي كنيد اين جريان با جريان پيشين (يعني: كشته شدن نفس زكيه) تفاوت دارد و نمي توان گفت اين جريان يكي است بلكه اگر مقداري تامل كنيم بخوبي متوجه خواهيم شد، كه اول نفس زكيه كشته مي شود و سپس «حسني» به شهادت مي رسد و بعد از اين حسني هم قيام حضرت ولي عصر -عجل الله تعالي فرجه- فاصله زيادي نيست. و چنانچه از ظاهر اين حديث استفاده مي شود كشتن اين حسني در بين ركن و مقام نيست بلكه چون او قيام مي كند بخاطر قيامش كشته مي شود و لذا امكان دارد كه در خيابان و بازار كشته شود، نه در كنار خانه ي خدا.


[1] روضه كافي ص 225-224- حديث 285 و غيبت نعماني ص 270 ط - صدوق باب 14 حديث 42 و 43 و بشارة الاسلام ص 138 و 139.