کد مطلب:276836 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:107

گرفتن خورشيد و ماه در ماه رمضان
از جمله ي علائم حتميه گرفتن خورشيد و گرفتن ماه است در ماه مبارك رمضان.

«ثعلبه ي ازدي» مي گويد:امام باقر عليه السلام فرمود:

پيش از ظهور حضرت قائم عليه السلام دو نشانه خواهد بود كه از زمان هبوط حضرت آدم تا آن روز سابقه نداشته است، يكي گرفتن خورشيد در نيمه ي ماه مبارك رمضان، و ديگري گرفتن ماه در آخر آن است.

ثعلبه، مي گويد: عرض كردم يا بن رسول الله! خورشيد در آخر ماه مي گيرد و ماه،[ صفحه 87]در نيمه ي آن.

فرمود: من به آنچه مي گويم داناترم، اين دو نشانه از نشانه هائي است كه از زمان هبوط حضرت آدم تا آنروز چنان اتفاقي نيفتاده است. [1] .


[1] ارشاد مفيد، ص 359.