کد مطلب:276839 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:108

يك تذكر لازم
آنچه را بازگو نموديم شماري اندك از روايات بسيار است كه درباره ي انقراض خلافت بني عباس، و نوسازي حكومت آنان پس از انقراض، روايت شده است و امثال اينگونه روايات، در بخشهاي آينده نيز به مناسبت هر بحث خواهد آمد و اگر همگي آنها را با دقت مورد مطاله قرار گيرد، بخوبي روشن خواهد شد كه نوسازي حكومت بني عباس، پس از انقراض خلافت، يك واقعيت انكار ناپذير است كه ترديدي در آن وجود ندارد.

ولي: در پاورقي كتاب «غيبت نعماني» چاپ مكتبه الصدوق 159 باب 14 ذيل حديث 18 كه ما آن را از امام باقر عليه السلام نقل نموديم و به تحقيق دانشمند محترم جناب آقاي (علي اكبر غفاري) وفقه الله تعالي و ايده لمرضاته انجام پذيرفته، و ايشان چنين مي نويسد:

«اينگونه اخبار در مقام بيان وقايع و حوادثي است كه در طول زمان غيبت روي مي دهد، نه آنكه مخصوص آخرالزمان و نزديك به ظهور حضرت قائم عليه السلام باشد و چون تاليف كتاب (غيبت نعماني) در اواسط خلافت بني عباس بوده و انقراض دولت بني عباسيان در قرن هفتم بدست خراساني (يعني: دومين خراساني كه هلاكوخان مغول باشد) انجام شده، و از اين رو همگي اين اخبار جزء اخباري[ صفحه 94]است كه از وقايع آينده خبر داده است و از معجزات امامان بشمار مي آيد. [1] .

گوئي محقق كتاب غيبت نعماني چون ديده است كه نام «خراساني» و «سفياني» هر دو با هم در روايت ذكر شده است، از اين رو تصور فرموده اند كه بايد مقصود از اين خراساني، همان هلاكوخان مغول باشد. چه آنكه زمان خروج سفياني، كه از علائم حتميه ظهور است با زمان پيدايش «هلاكو» با هم سازگار نيست، و بدين لحاظ فرموده اند كه: اين گونه اخبار در مقام بيان رويدادهائي است كه در طول زمان غيبت واقع مي شود!! در صورتي كه چنين نيست. زيرا:

اولا- در رواياتي كه از ائمه ي معصومين عليهم السلام نقل شده است به هيچ وجه، نه از هلاكوخان مغول به خراساني تعبير شده و نه اسم او در روايات آمده است، بلكه آنچه در بيانات ائمه ي طاهرين عليهم السلام درباره ي هلاكوخان مغول آمده است اين است كه فرموده اند: «انما يجي ء فساد أمرهم من حيث بدء صلاحهم» يعني: تباهي كار اينان از همانجائي كه سلطنشان آغاز شده خواهد بود يعني از طرف خراسان، و يا اينكه فرموده اند:«يخرج من حيث بدء ملكهم» يعني او از همانجائي كه سلطنت بني عباس روبراه شده مي آيد. و امثال اينگونه تعابير. [2] .

ثانيا- بر فرض اينكه از هلاكوخان مغول در روايات به خراساني تعبير شده باشد، اما مطابق روايات بي شماري كه درباره ي خراساني رسيده است خراساني عنوان سه نفر است كه عبارت باشند از: 1- ابومسلم خراساني 2- هلاكوخان مغول 3- سومين خراساني كه آخرين خراساني است و او سيدي است از دودمان اهل بيت عصمت و طهارت است كه هم با بني عباس و هم با سفياني مي جنگد. [3] .

و ثالثا- روايات بي شماري از شيعه و سني در كتب حديث وجود دارد كه تحليل گران و محققان اسلامي همگي در تحليل و تجزيه ي آنها گفته اند كه مقصود از اين روايات،[ صفحه 95]روايات سيدي است هاشمي كه وي از خراسان [يعني: ايران] قيام مي كند و با سفياني مي جنگد و او زمينه ساز حكومت جهاني حضرت مهدي عليه السلام است. [4] .

بنابراين در بي پايه بودن مطالب پاورقي كتاب غيبت النعماني ترديد وجود ندارد.


[1] غيبت نعماني ص 359 (پاورقي).

[2] توضيح بيشتر در بخش دوم كتاب تحت عنوان «دومين خراساني» خواهد آمد.

[3] ما در بخش دوم كتاب، تحت عنوان روايات رسول خدا صلي الله عليه و آله درباره ي پرچم هاي سياه در اين باره صحبت كرده ايم و رواياتي را نيز نشان مي دهد دولت بني عباس تجديد مي شود متذكر گرديده ايم. به آنجا رجوع شود.

[4] براي اطلاع بيشتر به بخش چهارم كه به همين موضوع اختصاص دارد، رجوع فرمائيد.