کد مطلب:276860 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:77

تصميم عمر درباره اسراي ايراني
چون اسيران فرس - يعني: اسيران ايراني - را به مدينه آوردند «عمر بن خطاب» مي خواست زنان را به فروش برساند و مردان را بنده و برده سازد (و در نسخه اي، برده ي عرب سازد و فرمان دهد تا آنان، افراد عليل و ناتوان و پير و فرتوت را براي طواف دادن در اطراف كعبه به دوش بگيرند) اميرمؤمنان علي عليه السلام فرمود: رسول خدا صلي الله عليه و اله فرموده است گرامي داريد كريمان هر قومي را، عمر گفت: من هم شنيدم كه پيغمبر اكرم صلي الله عليه و اله مي فرمود: اگر كريم قومي نزد شما آمد، او را گرامي داريد اگر چه مخالف باشد.