کد مطلب:276871 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:78

خروج پرچم هاي سياه
نكته ي بسيار مهمي كه دانستن آن براي فهم و درك بيشتر روايات در آينده لازم است، مربوط به خروج «پرچم هاي سياه» و پديد آمدن آن پرچمها از سمت مشرق و يا از جانب خراسان مي باشد.

از آنجا كه حقيقت و ماهيت اين پرچمها براي بسياري از افراد، ناشناخته و مجهول است و تشخيص انگيزه ي خروج، و پيدايش آنها براي تعداد زيادي از مردم مانند معمائي بغرنج، سخت و مشكل بنظر مي رسد، لذا ناگزيريم، براي اينكه واقعيت آن پرچمها آشكار شود و بدانيم: كه صاحبان اين پرچم هاي سياه (كه در روايات فراواني آمده است كه پرچمهائي سياه از مشرق نمايان مي شود و با مردي بنام سفياني مي جنگد و زمينه ي حكومت جهاني حضرت مهدي عليه السلام را آماده مي سازد) چه كساني هستند، و چه مي خواهند و چرا خروج مي كنند و مقصودشان از اين خروج و نهضت، و جنبش و حركت و جنگ و نبرد و قتل و كشتار چيست، مختصري در اين باره گفتگو كنيم تا اين معما، حل گرديده و ماهيت آن بر همگان روشن شود.