کد مطلب:276875 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:86

تذكر
بايد توجه داشت: رواياتي كه درباره ي خروج پرچم هاي سياه از مشرق، و يا خراسان رسيده است، و محدثان و راويان آثار اهل بيت عليهم السلام آنها را در كتابهاي خود تحت عنوان «رايات سود» و يا «زمينه سازان حكومت جهاني حضرت مهدي عليه السلام» آورده اند، اين پرچمها، غير از پرچم هاي سياه ابومسلم خراساني است. زيرا:

اولا- اين پرچم ها، پرچمهايي است كه نشانه ي استقلال و آزادي و معرفي «شيعه» است.

ثانيا- در نزديكيهاي خروج حضرت مهدي عليه السلام و پيشاپيش ظهور مبارك آن حضرت نمايان مي گردد.

و ثالثا- صاحبان آن پرچمها، كساني هستند كه براي بپا داشتن حق و از بين بردن باطل و محو آثار ظلم قيام مي كنند، و با قيام خود زمينه ي حكومت جهاني حضرت مهدي عليه السلام را فراهم مي آورند.[ صفحه 151]لذا بيشتر كساني كه روايات مربوط به پرچم هاي سياه را نقل كرده اند، گفته اند كه: اين پرچم هاي سياه، نه آن پرچم هاي ابومسلم خراساني است بلكه پرچمهايي است كه براي وصول بحق و رسيدن به امام عصر -عجل الله تعالي فرجه- و ملحق شدن به آن حضرت خواهد آمد.