کد مطلب:276877 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:76

مشرق كجاست و خراسان كدام سرزمين است؟
با توجه به اينكه «مشرق» سرزمين وسيع و پهناوري است كه كليه ي مناطق شرقي جهان، از كشورهاي عربي خاورميانه و حجاز گرفته تا «شامات» و عراق و ايران و حتي برخي از كشورهاي مجاور ايران را تا سرحد «چين» نيز شامل مي شود، بايد ديد منظور رسول خدا صلي الله عليه و اله و أئمه ي معصومين عليهم السلام كه فرموده اند «پرچم هاي سياهي از مشرق زمين نمايان مي شود و صاحبان آن پرچمها براي دولت حضرت مهدي عليه السلام زمينه سازي مي كننند» اين مشرق كجاست؟ و چه سرزميني است؟ و در كدامين نقطه از نقاط جهان واقع شده و چه كشورهائي را شامل مي شود؟

آيا مقصود رسول خدا صلي الله عليه و اله و امامان معصوم عليهم السلام از لفظ «مشرق» همه ي كشورهاي شرقي و مناطق خاورميانه است يا اينكه منطقه ي خاص و سرزمين مشخصي را در نظر داشته اند؟ و آيا هدف پيغمبر اكرم صلي الله عليه و اله و جانشينان معصوم آن حضرت از كلمه ي «مشرق» و «خراسان» و پرچم هاي سياهي كه از آنجا آشكار مي گردد ايران است، آيا دليل قاطع و قانع كننده اي هم هست كه اين موضوع را تأييد كند يا خير؟