کد مطلب:276883 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:75

خراساني عنوان سه نفر است
پيشوايان مذهبي قيام زمينه سازان حكومت جهاني حضرت مهدي عليه السلام را به سرزمين خراسان نسبت داده و بطور ضمني از رهبر آن بنام خراساني ياد نموده اند، بد نيست بدانيم كساني كه در اخبار و روايات اهل بيت عليهم السلام از آنان بعنوان خراساني ياد شده است، سه نفر مي باشند.

بدين معنا كه عنوان نام خراساني مربوط به سه نفر است، و آنها سه فرد مختلفي[ صفحه 170]هستند كه با اهدافي مختلف قيام مي كنند، و قيام آنها در سه دوره مجزا و سه زمان مختلف با فاصله ي زماني چندين سال يا چند قرن، انجام مي شود و قيام هيچ يك از آن سه نفر ربطي به ديگري ندارد و اين سه نفر به ترتيب عبارتند از:

1- ابومسلم خراساني:

2- هولاكو خان مغول:

3- سومين خراساني (كه زمينه ساز حكومت جهاني حضرت مهدي عليه السلام است).

اينك براي اينكه بدانيم قسمتي از رواياتي كه درباره ي «مشرق» و خراسان رسيده است مربوط به ابومسلم خراساني و قسمتي مربوط به «هلاكو خان مغول» و تعداد قابل ملاحظه اي از آنها هم، در رابطه با قيام «سومين خراساني» و آخرين نفر آنهاست، بطور مختصر و فشرده از دو نفر آنان بنام ابومسلم و هلاكوخان مغول كه روزگار آنها بسر آمده ياد مي كنيم و در پايان با شخصيت كم نظير «سومين خراساني» كه سيدي پرشور و انقلابي است، وبگفته برخي «سيد حسني» و به قول بعضي ديگر «سيد حسيني» است آشناشده و به معرفي عظمت و بزرگواري آن سيد والا مقام مي پردازيم.