کد مطلب:276893 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:75

دانشمندان اسلام و پرچم هاي سياه
يكي از مطالب مهمي كه براي دانشمندان اسلامي از تاريخ صدر اسلام تاكنون مطرح بوده و هست و محدثان و بزرگان اسلام از شيعه و سني پيوسته آنرا در كتابهاي خود يكي از اساسي ترين علائم ظهور حضرت ولي عصر عليه السلام دانسته اند، داستان حركت «پرچم هاي سياه» از مشرق و سرزمين خراسان است.[ صفحه 182]رواياتي كه درباره ي حركت «پرچم هاي سياه» از مشرق و يا خراسان از پيغمبر گرامي صلي الله عليه و اله نقل شده، به قدري مهم و حائز اهميت است كه براي احدي از دانشمندان اسلام (چه شيعه و چه سني) قابل ترديد نيست. از اين رو همگي آنها در صدور اينگونه روايات از رسول خدا صلي الله عليه و اله اتفاق نظر داشته و احاديث مربوط به «پرچم هاي سياه» را در تمام منابع موثق حديث و كتابهاي خود نقل كرده اند.

ما كه اكنون در صدد تحليل و تفسير اينگونه روايات برآمده ايم چون اين روايات در كتب مختلف بصورتهاي مختلفي نقل شده، و هر كدام از آنها حاوي نكات برجسته اي است، از اين رو برخي از آنها را از چندين منبع موثق نقل كرده ايم كه اميد است مفيد واقع شود.