کد مطلب:276900 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:81

حديث 06
جلال الدين سيوطي، در كتاب «الحاوي للفتاوي» جريان خروج پرچم هاي سياه را از طرف مشرق از قول ثوبان: از رسول خدا صلي الله عليه و اله اين چنين آورده است:

«عن ثوبان قال: قال رسول الله صلي الله عليه و اله تجي ء الرايات السود من قبل المشرق، كأن قلوبهم زبر الحديد، فمن سمع بهم فليأتهم فليبايعهم ولو حبوا علي الثلج» [1] .

ثوبان از رسول خدا صلي الله عليه و اله روايت كرده است كه آن حضرت فرمود: پرچم هاي سياهي از طرف مشرق زمين مي آيد كه گوئي دلهاي صاحبان آن پرچم ها پاره هاي آهن است. پس هر كس كه آوازه ي قيام و حركت آنان بگوش او رسيد بايد به نزد آنها برود و حتما با آنها بيعت كند، هر چند با دست و زانو و سرانگشتان پا بر روي برف و يا يخ راه برود.


[1] الحاوي للفتاوي ج 2 ص 133.