کد مطلب:276909 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:75

گفتار علامه مجلسي پيرامون زوراء
مرحوم علامه مجلسي (رضوان الله عليه) در اين باره كه زوراء نام بغداد است چنين مي نويسد:[ صفحه 231]ممكن است زوراء در حديث، نام جائي در ري يعني نام منطقه اي در تهران باشد و ممكن است نام بغداد جديد باشد و امام عليه السلام بغداد قديم را نفي فرموده باشد. و اما اينكه فرموده است زوراء بغداد نيست، شايد در آنجا منطقه اي وجود داشته كه نامش «ري» بوده است، و اين جريان كشته شدن هشتاد هزار نفر، اشاره به آن جنگي باشد كه در زمان مأمون عباسي در بغداد اتفاق افتاد و گروه زيادي از بني العباس در آن جنگ كشته شدند.

و اما اگر زوراء نام منطقه اي در تهران باشد، پس ممكن است اين حديث اشاره به حادثه اي باشد كه در زمان قيام حضرت قائم عليه السلام يا در نزديكيهاي ظهور آن حضرت روي خواهد داد، و البته دور نيست، كه ابن عقبه: اين جريان را از معصوم عليه السلام قبلا شنيده و بعد آنرا بصورت شعر در آورده باشد. [1] .


[1] نقل از پاورقي روضه ي كافي ص 177.