کد مطلب:276913 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:79

حل مشكل زوراء
اما روايتي كه مشكل را حل مي كند و اختلاف را از ميان بر مي دارد و از آن فهميده[ صفحه 235]مي شود كه مقصود از (دارالفاسقين) و زوراء در حديث مفضل همان بغداد و تهران (دارالزوراء) است به حسب روايتي كه مرحوم علامه ي مجلسي اعلي الله مقامه از مفضل بن عمر نقل كرده چنين است:

قال المفضل، قال لي جعفر بن محمد عليه السلام يا مفضل! أتدري أينما وقعت دار الزوراء

قلت: الله و حجته أعلم،

فقال: اعلم يا مفضل ان في حوالي الري جبل أسود تبني في ذيله بلدة تسمي بالطهران، و هي «دار الزوراء» اللتي تكون قصورها كقصور الجنة و نسوانها كحور العين، و اعلم يا مفضل، انهن يتلبسن بلباس الكفار و يتزين بزي الجبابرة و يركبن السروج و لا يتمكن لأزواجهن و لا تفي مكاسب الأزواج لهن فيطلبن الطلاق منهم فيكتفي الرجال بالرجال و النساء بالنساء و تشبه الرجال بالنساء و النساء بالرجال، فانك ان ترد حفظ دينك فلا تسكن في هذه البلدة و لا تتخذها مسكنا لأنها محل الفتنة و فر منها الي قلل الجبال و من الجحر الي الجحر كالثعلب بأشباله. [1] .

مفضل گفت: كه حضرت امام جعفرصادق عليه السلام به من فرمود: اي مفضل آيا ميداني كه دارالزوراء، در كجا واقع شده است؟ من عرض كردم: خدا و حجت او بهتر مي دانند، فرمود: اي مفضل بدان، كه در حوالي ري كوه سياهي است كه در پايين آن كوه شهري بنا مي شود كه آن را «تهران» مي نامند، و آن «دارالزوراء» است، و آن شهري است كه ساختمانها و كاخهايشان مانند قصرهاي بهشت است و زنانش (در زيبائي) مانند حوالعين اند آن زنها لباس كفار در بر مي كنند و با پوشش كفار خود را مي آرايند و بر «زين» سوار مي شوند و براي شوهرانشان تمكين نمي كنند. و دستمزد كار و كاسبي و درآمد شوهرانشان (در خرج و برجي كه دارند) كفاف آنها را نمي دهد و بدين لحاظ از شوهران خود درخواست طلاق مي كنند (و بزور از آنها طلاق مي گيرند) و مردان از مردان ارضا مي شوند و زنان از زنان، و مردان[ صفحه 236]خود را شبيه زنان مي سازند و زنان شبيه مردان، و اگر مي خواهي دين خود را محفوظ نگه داري، آنجا را براي محل سكونت انتخاب نكن زيرا كه آنجا محل فتنه است و همچون روباهي كه براي حفظ و نگهداري فرزندان خود پيوسته از اين سوراخ به آن سوراخ مي رود به قله كوهها گريزان باش.

مطابق مضمون اين حديث كه تهران «دار الزوراء» است، اديب دانشمند، مرحوم «فرهاد ميرزا» متوفاي سال 1305 هجري قمري، كه از مفاخر مردان سياسي و فضلاي تاريخ دوره ناصري است اشعاري درباره ي تهران سروده است كه چون مناسب مقام است آن را در اينجا نقل مي كنيم:


[1] مجمع النورين: ص 297 چاپ محرم 1328 هجري و منتخب التواريخ ص، 875 چاپ اسلاميه سال 1347 چاپ سوم و علائم الظهور كرماني ص 239 سال 1329.