کد مطلب:276920 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:74

تعطيل شدن مساجد
از جمله نشانه هائي كه در خطبه ي مذكور خاطر نشان شده است تعطيل شدن مسجدها بمدت چهل شب، و يا چهل شبانه روز است، و ظاهرا اين تعطيلي مسجدها نيز در عراق و اينكار يا بر اثر شدت جنگ و حملات ايرانيان بداخل خاك عراق و هجوم به شهرهاي عمده و مركزي آن كشور است و يا بر اثر فشار مردم به دولت وقت، و هرج و مرج كه در عراق واقع مي شود، حكام درمانده ي بغداد براي جلوگيري از اغتشاش و تظاهرات مردم و فشاري كه بر آنها وارد مي شود مانند هر دولت درمانده ي ديگري براي نجات خود حكومت نظامي، اعلام مي نمايند تا بدين وسيله جلو رفت و آمد مردم را بگيرند، و بدين لحاظ مساجد به تعطيلي كشيده مي شود.