کد مطلب:276923 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:77

پيرامون مسجد براثا
مرحوم سيد بن طاووس -عليه الرحمه - درحديثي از (عبدالله فرزند عمر) در مورد خراب شدن مسجد (براثا) از پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله چنين مي نويسد:

منافقين در شبي مسجدي را در مدينه خراب كردند و اين عمل براي اصحاب رسول خدا صلي الله عليه و آله بسيار گران و ناگوار آمد.

رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود:اينقدر ناراحت نباشيد، زيرا اين مسجد تعمير خواهد شد ولي موقعي كه مسجد (براثا) خراب شد حج باطل مي شود (يعني مردم از رفتن به حج منع مي شوند) پرسيدند يا رسول الله مسجد براثا در كجاست؟ فرمود: در زمين عراق در طرف غربي بغداد واقع شده، و در آن مسجد هفتاد نبي و وصي نماز خوانده و آخرين آنها اين مرد است و به اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب عليه السلام اشاره فرمود.

سپس مرحوم سيد بن طاووس در مورد خراب شدن اين مسجد چنين مي نويسد:

(سليلي) گويد: من خودم ديدم كه (حنبليها) يعني: (پيروان احمد حنبل كه فرقه اي از اهل سنت مي باشند) اين مسجد را خراب كردند، و در مسجد قبرهايي حفر كردند و مرده هاي مردم را به زور از صاحبانشان باز مي گرفتند، و با اين كه[ صفحه 264]ايشان قبوري ساخته و آماده كرده بودند با اين حال آنها را در آنجا دفن مي كردند تا اينكه از صورت مسجد بودن بيرون رود و آنجا را قبرستان كنند و مسجد تعطيل گردد، حتي اينكه در آنجا درخت خرمائي بود آن را قطع كردند و تنه ي آن را آتش زدند و (تيرهاي) سقف مسجد را نيز سوزاندند.

و اين در سال 312 هجري بود و در همانسال حج تعطيل شد و سليمان بن حسن (قرمطي) خروج كرده و راه حجاج بيت الله را بست، و آنها را به قتل رسانيد و حج را تعطيل نمود و برفي در بغداد آمد كه درختان خرماي آنها از شدت سرما سوخت و (خشك شد) و او هم به هلاكت رسيد.

آنگاه سيد بن طاووس چنين مي نويسد: كه ناقد مولاي من به من خبر داد كه عمرو، قاضي بغداد به وي گفته است: من در قريه ي (صرصر) كه سه فرسخي بغداد است صد هزار درخت خرما داشتم كه همگي سوخت و خشك شد.

سپس اين چنين مي نويسد: كه (سليلي) گويد: چه شأني از اين نيكوتر و چه امري از اين پيشگوئي واضح تر است. [1] .


[1] الملاحم و الفتن ص 131، 130 باب 48 طبع منشورات الرضي.