کد مطلب:276927 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:81

نتيجه
از آنچه تا به اينجا گفته شد اين نتيجه بدست مي آيد كه:

بنابراين، ممكن است مقصود از: (كشف هيكل)، سرقت اموال خزينه حرم مطهر، و تخريب مرقد پاك مولاي متقيان (صوات الله و سلامه عليه) باشد.

و البته، احتمال هم دارد كه (كشف هيكل) در جاي ديگر غير از نجف اشرف، (مانند كشف معبد بزرگ حضرت سليمان در بيت المقدس) باشد. چه آنكه در آن معبد نيز اشياء نفيس و گرانبها و شگفت آوري بوده است. و شگفتيهاي آن معبد بطوري كه نقل كرده اند فراوان است از آن جمله، گفته اند: اين معبد ساختمان بسيار زيبا و مجلل و با[ صفحه 268]شكوهي بوده است كه در زمان حضرت سليمان به دستور وي بر روي 360 پايه، به عدد ايام سال ساخته شده، و پايه هاي آن از سنگهاي مرمر گران قيمت و كمياب كه در آن نقش و نگارهاي عجيبي بكار رفته و عقلها را مات و مبهوت و حيران و بيننده را دچار شگفتي مي نمود، بنا گرديده و زمين آن از بلور و شيشه ي شفاف سفيد كه از زير آن نهر آب جريان داشت و در آن انواع ماهيها و حيوانات دريائي افكنده بودند ساخته شده بود.

بسياري از مفسران تصريح كرده اند كه حضرت سليمان دستور داده بود پيش از آنكه (بلقيس) (ملكه ي سبأ) به سرزمين شام برسد، چنين قصر و بارگاه پر زرق و برقي بسازند، و هدفش از اينكار نمايش قدرت براي تسليم ساختن او بود.

و چون (ملكه ي سبأ) وارد پايتخت سليمان شد و او را به طرف قصر جديدالبناء راهنمائي كردند و به او گفته شد كه داخل قصر شو، ملكه كه آن منظره را ديد گمان كرد كه نهر آب است (فلما رأته حسبته لجة و كشفت عن ساقيها) لذا ساق پاهاي خود را برهنه كرد (تا به خيال خود از آب بگذرد اما سليمان به او گفت: كه حياط قصر از بلور صاف و شيشه ي شفاف ساخته شده است اين آب نيست كه بخواهي پا را برهنه كني و از آن بگذري (قال انه صرح ممرد من قوارير)). [1] .

بنابراين، احتمال دارد كه مقصود از (كشف هيكل) كشف اين ساختمان عجيب و غريب در بيت المقدس باشد چه آنكه امروزها بطوري كه مي گويند «اسرائيل» براي دستيابي به آثار باستاني دست به حفاريهايي زده است. [2] .


[1] سوره ي نمل: آيه ي 44.

[2] يوم الخلاص: ص 417، 416 چاپ چهارم- بيروت.