کد مطلب:276939 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:76

يك نكته
نكته اي كه در اينجا در رابطه با «علامات ده گانه» بايد تذكر داد اين است كه: گرچه اميرالمؤمنين عليه السلام در خطبه ي لؤلؤه به پيدايش ده علامت از علامات ظهور، خبر داده است اما در اين خطبه بيش از يك علامت (كه عبارت از طلوع ستاره ي دنباله دار و پي آمدهاي آن باشد) ذكر نفرموده، ولي در خطبه هاي ديگري كه در زمينه ي علامات مذكوره از آن حضرت نقل شده همگي علامات ده گانه ذكر شده است، كه البته ما به لحاظ نكات ارزنده، و اشارات و كناياتي كه در مورد علائم ظهور، و ذكر علامات ده گانه در آنها آمده است برخي از آن خطبه ها را در اينجا مي آوريم، باشد كه نسبت به شناخت علامات ظهور ولي خدا، آن منتقم حقيقي، و دادگستر جهان «مهدي موعود-عجل الله تعالي فرجه-» بينش و بصيرت بيشتري پيدا كنيم.