کد مطلب:276950 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:81

خروج پرچم هاي سياه از مشرق
مرحوم سيد بن طاووس عليه الرحمه در مورد خروج پرچمهاي سياه از مشرق، حديثي را از امام حسن مجتبي عليه السلام بدين صورت نقل كرده است:

«و عن الحسن عليه السلام ان رسول الله صلي الله عليه و آله ذكر بلاء يلقاه أهل بيته حتي يبعث الله راية من المشرق سوداء من نصرها نصره الله و من خذلها خذله الله حتي يأتو رجلا اسمه كاسمي، فيولوه أمرهم فيؤيده الله و ينصره». [1] .

حضرت امام حسن مجتبي عليه السلام روايت كرده است كه رسول خدا صلي الله عليه و آله بلائي را كه دچار اهل بيتش خواهد گرديد متذكر شد، و اين روايت را از قول پيغمبر بازگو نمود كه آن حضرت فرمود: تا اينكه خداوند پرچم سياهي را از مشرق برميانگيزاند كه هر كس آن پرچم را ياري كند خدا او را ياري خواهد نمود و هر كس كه ياري آن پرچم را ترك كند خدا هم ياري خود را از او ترك خواهد نمود و آنها (يعني صاحبان پرچمهاي سياه) مي آيند تا به نزد مردي كه نام او نام من است (يعني حضرت صاحب الامر عليه السلام) و او را سرپرست خود مي سازند و زمام كار خود را به دست وي مي سپرند و خدا هم او را تأييد مي كند و ياري مي نمايد.[ صفحه 303]ما اين حديث را از چندين منبع موثق حديث در گذشته با الفاظ و عبارات مختلف و متشابهي از پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله نقل نموده و درباره ي آنها توضيح داده ايم و در اينجا ديگر مطلب گذشته را تكرار نمي كنيم و فقط به اين نكته اشاره مي كنيم كه بدون ترديد مراد، از اين پرچمي كه خداوند آن را از جانب مشرق برانگيخته مي سازد، و صاحبان آن پرچم هم به نزد مردي مي روند كه نام او نام پغمبر است و خداوند او را تأييد مي كند و ياريش مي نمايد، اين پرچم، همان پرچم سياهرنگ شيعيان و شعار دولت زمينه سازان حكومت مهدي عليه السلام است، و آن مرد هم كه نامش نام پيغمبر است حضرت حجة بن الحسن العسكري (م ح م د) ولي مطلق خداوند حضرت صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالي فرجه الشريف مي باشد. و اين پرچم است كه هر كس آن را ياري كند خدا او را ياري خواهد كرد و هر كس ياريش را ترك گويد خدا هم او را دچار ذلت و خواري خواهد نمود.


[1] الملاحم و الفتن ص 54 باب 100 طبع منشورات الرضي و عقدالدرر ص 130.