کد مطلب:276952 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:73

يكي از نشانه هاي نزديك به ظهور
در توقيع شريفي كه در سال 410 هجري از ناحيه ي مقدسه به افتخار «شيخ مفيد»[ صفحه 305]صادر شده و با خط شريف حضرت صاحب الامر عليه السلام شرف تحرير يافته، و در آن توقيع حضرت حجة بن الحسن العسكري (صلوات الله و سلامه عليهما) به برخي از علامت قيام خويش اشاره فرمود و علاماتي را كه نشانه ي نزديكي فرج و ظهور مبارك حضرتش مي باشد به مرحوم شيخ مفيد خصوصا و به شيعيان عموما خاطر نشان فرموده و مرحوم طبرسي آن را در كتاب «احتجاج» نقل نموده چنين آمده است:

«بسم الله الرحمن الرحيم» اما بعد؛ سلام بر تو اي مخلص در دين، كه در ولايت و دوستي ما خانواده مخصوص به يقين گشته اي... ما اگرچه بر طبق آنچه خداوند براي ما و شيعيانمان مصلحت دانسته تا زماني كه دولت دنيا در دست تبهكاران است در سرزمين دوردستي سكنا گزيده ايم كه جايمان از جايگاه ستمگران به دور است ولي با اين حال از احوال شما آگاهيم و هرگز چيزي از اخبار شما بر ما پوشيده نيست، و مي دانيم كه چه گرفتاري و پريشاني به شما (شيعيان) رسيده است.

از آن وقتي كه بسياري از شماها به كارهائي دست زدند كه پيشينيان صالح شما از آن روگردان بودند، و پيماني را كه خداوند از آنها گرفته بود پشت سر انداختند، گوئي از آن بي خبر بودند، ما شما را رها نكرده و ياد شما را از خاطر نبرده ايم و گرنه آن چنان سختي ها به شما روي مي آورد كه دشمنان، شما را مستأصل ساخته و از ريشه و بن برمي كندند.

فاتقوا الله جل جلاله، و ظاهرونا علي انتياشكم من فتنة قد أنافت عليكم، يهلك، فيها من حم أجله، و يحيي عنها من أدرك أمله، و هي أمارة لأزوف حركتنا، و مباثتكم بأمرنا و نهينا، و الله متم نوره و لو كره المشركون.

از خدا بترسيد، و تقوي را پيشه خود سازيد و ما را در پيدايش فتنه اي كه در پيش است و مدتي به درازا خواهيد كشيد و كسي كه اجلش نزديك شده در آن فتنه بهلاكت خواهد رسيد و آن كس كه عمرش به پايان نرسيده است نجات خواهد يافت، ياري دهيد، آن فتنه نشانه ي نزديكي قيام ما و اظهار نمودن شما امر و نهي ما را براي همديگر است و خداوند نور خود را به پايان خواهد رساند اگر چه مشركان را خوش نيايد.

پس شما، از روشن شدن آتش جاهليت، آتشي كه گروهي اموي مسلك آن را[ صفحه 306]روشن مي كنند، تا بدين وسيله «فرقه ي مهديه» (يعني: شيعيان و معتقدين به امام زمان عليه السلام) را بترسانند، به تقيه متمسك شويد. و من ضمانت مي كنم نجات كسي را كه در آن فتنه خواهان منزلتي نباشد و در طعن آن به راه پسنديده گام نهد و راهي را كه موجب رضاي خداست بپيمايد.

اذا حلت جمادي الأولي من سنتكم هذه، فاعتبروا بما يحدث فيه، و استيقظوا من رقدتكم لما يكون في الذي يليه ستظهر لكم من السماء آية جلية، و من الأرض مثلها بالسوية، و يحدث في أرض المشرق ما يحزن و يقلق، و يغلب من بعد علي العراق طوائف عن الاسلام مراق، تضيق بسوء فعالهم علي أهله الأرزاق، ثم تنفرج الغمة من بعد ببوار طاغوت من الأشرار،: ثم يسر بهلاكه المتقون الأخيار.

چون ماه جمادي الاولي از اين سال (يعني سالي كه فتنه ها و حوادث در آن روي مي دهد) فرا رسد بدانچه در آن ماه اتفاق مي افتد پند گيريدو براي آنچه پس از آن مي آيد (خود را آماده نموده) و از خواب غفلت بيدار شويد.

بزودي از آسمان براي شما نشانه ي آشكاري ظاهر مي شود و مانند آن نشانه اي از زمين نيز بطور مساوي برايتان نمودار مي گردد. و در مشرق زمين، جريان ناگوار و حزن آوري كه موجب قلق و اضطراب مردم باشد اتفاق مي افتد و مردمي كه از اسلام هيچگونه بهره اي ندارند بر سر مردم عراق مسلط مي گردند، كه بوسيله ي كردار ناپسند آنها امرار معيشت و روزي بر مردم عراق تنگ مي شود، و پس از اين جريان با نابود شدن مرد سركشي از اشرار اندوه بر طرف مي گردد و از نابودي او مردمان با تقوي و نيكان خوشنود مي شوند. [1] .

خواننده ي عزيز! در اين توقيع شريف آنچنانكه ملاحظه فرموديد، همه ي گفتنيها گفته شده و نشانه هائي كه دال بر نزديك قيام حضرت است به وضوح گوشزد گرديده است، ولي متأسفانه برخي از نويسندگان كه در گذشته اين توقيع شريف را ترجمه كرده اند، بدون توجه به اين نكته ي مهم: كه حضرت فرموده است «و هي امارة لازوف حركتنا» يعني: و آن فتنه نشانه ي نزديكي قيام ما است بگونه اي آن را ترجمه نموده اند كه گوئي همه ي حوادث مذكوره ي در توقيع، مربوط به زمان «شيخ مفيد» است.[ صفحه 307]در حالي كه حضرت تمام جرياناتي كه پيش از ظهور مباركش در عراق روي خواهد داد، و هم چنين حوادث دردناك و ناگواري كه براي دوستان و شيعيانش در ايران اتفاق خواهد افتاد كه قلب مبارك حضرتش را جريحه دار خواهد نمود، در كمال صراحت پيشگوئي فرموده و با لطف و عنايت پروردگار، پرده از روي چهره ي زشت، و نازيباي حكام خود فروخته ي عراق، كه از اسلام و مسلماني بهره اي ندارند، به روشني برداشته و سركرده ي آن گروه شرارت پيشه را به عنوان طاغوت اشرار معرفي نموده و در نتيجه هلاكت و نابودي او را به نيكان و تقواپيشگان بشارت داده است.


[1] احتجاج طبرسي ج 2 ص 324-322.