کد مطلب:276953 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:83

تذكر
دراينجا بار ديگر اين نكته را متذكر مي شويم، كه برخي از نويسندگان بدون توجه به نكات ظريف و لطيف و مثبتي كه در توقيع حضرت صاحب الامر عليه السلام كه به افتخار شيخ مفيد شرف صدور يافته آمده است، كليه ي علائم در توقيع را بر حوادث گذشته حمل نموده، و همه ي آنها را جزء حوادثي كه واقع شده به حساب آورده اند.

در حالي كه هيچ نشانه اي بر وقوع چنين حوادث شكننده اي در زمان مرحوم شيخ مفيد -عليه الرحمه- در تاريخ ثبت نشده و هيچگونه گزارشي در اين زمينه به ما نرسيده است و خود آنها هم بطور ضمني اعتراف دارند كه دليل قاطعي كه بيانگر وقوع چنين حوادث سهمگيني باشد در دست ندارند.

بعلاوه اشارات و كنايات و جملاتي در توقيع شريف ديده مي شود كه دال بر عظمت و گستردگي حوادث مذكوره ي در توقيع است و نشان مي دهد كه جملگي آن حوادث از علائم ظهور است كه ما براي مزيد اطلاع به برخي از آنها اشاره مي كنيم:

1- در اين توقيع، حضرت فرموده است: (شما شيعيان، در پيدايش فتنه اي كه در پيش است و مدتي به درازا خواهد كشيد و در آن فتنه كسي كه اجلش رسيده باشد بكام مرگ خواهد افتاد و آن كس كه عمرش تمام نشده نجات خواهد يافت، تقوي را پيشه ي خود سازيد و ما را ياري دهيد). كه اين جملات پرمحتوي، حاكي از يك فتنه ي بزرگ و خاموش نشدني و جنگي طاقت فرسا و طولاني است.

2- حضرت فرموده است: (آن فتنه، نشانه ي نزديكي حركت ماست كه بدون ترديد[ صفحه 308]حركت در اينجا به معناي قيام و ظهور است، چه آنكه بلافاصله حضرت به دنبال اين جمله فرموده است: «و الله متم نوره و لو كره المشركون)؛ خداوند نور خود را به پايان خواهد رساند، و ذكر اين جمله، اشاره به ظهور مبارك آن حضرت است.

3- حضرت فرموده است: (از روشن شدن آتش جاهليت كه آنرا گروهي اموي مسلك روشن مي كنند و بدان دامن مي زنند، به تقيه متمسك، شويد، و يا خويشتن را محفوظ نگهداريد) كه اين خود نشانه ي درگيري و اختلاف عرب و عجم است كه در روايات ديگري نيز بدان تصريح شده است. [1] .

4- حضرت فرموده است: (آنها مي خواهند با روشن ساختن آتش (جنگ) گروه راه يافته، (يعني: شيعيان، و يا معتقدين به امام زمان عليه السلام را بترسانند)، كه اين خود نيز يكي از علائم ظهور است. چه آنكه مطابق اخبار زيادي كه در منابع روائي شيعه و سني آمده است، خروج خراساني از ايران همان و حمله ي دشمنان دين و انسانيت به ايران، و زدن شهرهاي ايران و كشتن بيگناهان همان. [2] .

5- حضرت فرموده است: (در آن سال از ماه جمادي الاولي كه حوادث در آن واقع مي شود، نشانه ي روشني از آسمان، و هم چنين نشانه ي بارزي به طور مساوي از زمين براي شما آشكار مي شود) كه نشاني از وقوع چنين نشانه هائي در زمان شيخ مفيد- رحمة الله عليه، در تاريخ ديده نمي شود.

6- حضرت فرموده است: (در سرزمين مشرق، يعني: در ايران و يا تمام خاورميانه، جريان ناگواري كه موجب اضطراب و ناراحتي مردم باشد روي مي دهد) كه دليل قانع كننده اي بر وقوع چنين جرياني در زمان شيخ مفيد در دست نيست.

7- حضرت فرموده است: (بعد از اين جريان، طوائفي كه از دين و ايمان بهره اي ندارند بر سر مردم عراق مسلط مي شوند) كه مي توان گفت: مقصود از اين گروههاي خارج از دين، پيدايش احزاب مختلف، و روي كار آمدن آنها و وقوع كودتاهاي پي در پي در عراق، و هجوم لشكريان سفياني بدين سرزمين است.

بنابراين با توضيحاتي كه درباره ي توقيع شريف يادآور شديم مي توان گفت: آنچه را[ صفحه 309]كه برخي از نويسندگان در توضيح علائم ياد شده ي در توقيع مبارك آورده اند، صرف احتمالاتي بيش نيست. و اين احتمالات هم نمي تواند بيانگر اثبات مدعاي آنان و نشان دهنده ي واقعيت و حقيقت باشد.

در پايان اين بحث لازم است اين نكته را خاطر نشان سازيم كه روايات مربوط به «مشرق» و حركت پرچمهاي سياه، تنها به رواياتي كه ما از باب نمونه ذكر نموديم منحصر نمي شود، بلكه اين روايات به قدري زياد و فراوان است كه اگر كسي بخواهد همه ي آنها را در يكجا گردآوري كند خود كتابي قطور و مفصل خواهد شد.

و البته ما در اينجا درصدد جمع آوري احاديث مربوط به «مشرق» و هم چنين جرح و تعديل آنها و اينكه روايت درست است يا آن، و اين صحيح است يا ديگري، نيستيم. و نمي خواهيم پيرامون يكايك آن روايات اظهار نكنيم، بلكه هدف ما از نقل اينگونه روايات تنها بدين لحاظ است كه بفهمانيم در هر جا در روايات ائمه معصومين عليهم السلام از: (خروج پرچمهاي سياه از مشرق) سخن رفته است معمولا و بلكه واقعا نظر روايات از «مشرق» به ايران اسلامي معطوف بوده است، چنانكه در حديث «سوم» كه درباره ي مشرق و پرچم هاي سياه ملاحظه گرديد، به ايراني بودن صاحبان پرچمهاي سياه تصريح شده بود.


[1] تفصيل اين مطلب در (بخش چهارم) خواهد آمد.

[2] قسمتي از روايات مربوط به اين موضوع در سابق گذشت، و قسمتي هم در آينده خواهيم آورد.