کد مطلب:276956 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:77

منشأ اين عقيده از كجاست؟
حال بايد ديد منشأ پيدايش چنين عقيده اي در ميان مسلمانان و بويژه (شيعيان) از كجاست؟ و چرا آنان به نهضت فردي بنام سيدحسني پيش از ظهور مبارك حضرت ولي عصر (ارواحنا له الفداء) معتقد گرديده و انقلاب مقدس او را مقدمه ي انقلاب جهاني حضرت صاحب الأمر عليه السلام دانسته اند؟!

حقيقت مطلب آنستكه: منشأ پيدايش اين عقيده در ميان مسلمانان، و بخصوص شيعيان، روايات مختلفي است كه در دو بخش جداگانه پيرامون نهضت ديني ايرانيان قبل از ظهور مبارك حضرت ولي عصر (عج) در كتب حديث ديده مي شود.

يكي روايات فراواني است كه از رسول اكرم صلي الله عليه و آله و جانشينان معصوم آن حضرت درباره ي خروج مردي هاشمي با پرچم هاي سياه از مشرق و يا خراسان روايت شده و ديگري روايات چندي است كه در مورد قيام سيدي جليل القدر در آخر زمان بعنوان سيدحسني از طرف قزوين و ديلم و طالقان از برخي از معصومين عليهم السلام نقل گرديده است.

از آنجا كه از طرفي از مجموع اين روايات دو مطلب استفاده مي شود، يكي خروج مردي هاشمي، و ديگري خروج سيدحسني، و از طرفي هم بين مردم و گروهي از پژوهشگران و نويسندگان و صاحب نظران چنين شايع است كه هاشمي خراساني، همان سيدحسني است كه محل خروج او خراسان و نشانه ي نهضت اسلامي او[ صفحه 318]پرچم هاي سياه است، از اينرو ما در اينجا براي اينكه معلوم شود كه سيدحسني كيست و خراساني كدامست؟ و آيا سيدحسني همان هاشمي خراساني است يا اينكه خراساني سيد ديگري غير از سيدحسني مي باشد؟ نخست درباره ي سيدحسني و نهضت خدا پسندانه ي آن سيد انقلابي بحث مي كنيم، و سپس در فصلي جداگانه، (در بخش چهارم) نهضت هاشمي خراساني را مورد بررسي قرار مي دهيم. و اينك مطالبي راجع به (سيدحسني) تقديمتان مي داريم.