کد مطلب:276962 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:84

پاسخ
جواب اين پرسشها بخواست خدا در آينده روشن خواهد شد ولي در اينجا براي اينكه خواننده ي عزيز را حيران و سرگردان نگذاريم، و آنان را بلاجواب رها نكنيم مختصرا عرض مي كنيم: ممكن است علت اينكه ائمه ي طاهرين عليهم السلام گاهي از شخص قيام كننده بعنوان «حسني» و گاهي بعنوان «خراساني» سخن گفته اند، اين باشد كه:

اولا - چون پيشوايان مذهبي اسلام خواسته اند در پيشگوئيهاي خود راجع به علائم ظهور حضرت ولي عصر (عجل الله تعالي فرجه الشريف) بمردم مسلمان جهان بفهمانند كه يكي از علائم حتميه ي قريب بظهور، قيام ديني مردم مسلمان ايران به رهبري «سيدي» از دودمان پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله است و قيام او نيز از سوي مشرق از منطقه ي خراسان است از اينرو، گاهي از آن سيد بعنوان (حسني) و يا حسيني، و گاهي هم بعنوان خراساني ياد كرده اند تا بدينوسيله، هم سيد بودن وي را بمردم بفهمانند، و هم محل قيام او را براي مردم مسلمان جهان مشخص فرمايند.

و ثانيا- اينكه: ممكن است خراساني، اشاره به رهبر اصلي نهضت، و حسيني، اشاره به قيام سيد ديگري باشد. زيرا چنانكه در بخش چهارم در اين باره بتفصيل سخن خواهيم گفت: پس از پيروزي انقلاب سادات ديگري نيز به رياست خواهند رسيد و صاحب اصلي انقلاب را ياري خواهند داد.

و ثالثا - اينكه: اگر گاهي از قيام كننده بعنوان حسني، و زماني بعنوان خراساني، ياد كرده اند ممكن است براي اين بوده است كه: نخواسته اند تمام خصوصيات يك انسان آزاديخواه آزاد منشي را كه ذخيره ي الهي و زمينه ساز حكومت عدالت گستر مهدي موعود عليه السلام بوده است: براي همگان آشكار و هويدا ساخته و تمام مشخصات وي را يكجا بازگو نموده، و علنا او را به همه ي جهانيان معرفي نمايند.

و رابعا- اينكه، ممكن است با اين بيان، كه گاهي از (قيام دولت زمينه سازان) از سرزميني بنام «مشرق» و گاهي هم از سرزميني بنام «خراسان» سخن گفته اند، هدفشان اين بوده است كه قيام زمينه سازان از سرزمين شرق و از سرزمين شرق هم ناحيه اي بنام «خراسان» از سرزمين ايران است. ولي در عين حال بيش از اين[ صفحه 236]نمي توان شخصيت آن قيام كننده را با صراحت كامل، و بطور واضح و آشكار، آنگونه كه همه مردم او را بشناسند، در اختيار همگان قرار داد، تا بدينوسيله توانسته باشند وجود پربركت آن سيد انقلابي را از زيان و ضرر دشمنان، مصون نگهداشته، و جان او را از خطرات احتمالي دشمن كه در هر زمان و مكاني پيدا مي شود حفظ نموده و در نتيجه، مورد سوء قصد واقع نشود.

و خامسا- از طرفي اين امكان وجود دارد كه علت اينكه، امامان معصوم عليهم السلام در هر دوره و زماني نام يكي از شهرهاي معروف و مشهور ايران را ذكر نموده اند و بخصوص از برخي از شهرهاي مركز و مهم «ايران» كه بنحوي با خراسان پرآوازه آنروز ارتباط پيدا مي كرده است نام برده اند، هدفشان اين بوده است كه خواسته اند در نتيجه بدوستان و پيروانشان بفهمانند كه بهرحال: نهضت چنين شخصيت بزرگواري كه «سيد» و «هاشمي» و «حسني» و يا «حسيني» است، از كشور ايران اسلامي است، و كساني هم كه دعوتش را اجابت مي كنند، و به نداي روح بخش و دلنوازش در وقت نخستين فرياد «واسلاماه» او پاسخ مثبت مي دهند، و در جواب استغاثه اش (لبيك) مي گويند، و او را در تمام دوران قيام و انقلاب و پس از آن، هنگام جنگ و نبرد ياري مي نمايند، از همه ي شهرها و بخشها و روستاهاي اين مرز و بوم خواهند بود، نه از يك شهر بخصوص كه كساني خيال كنند و چنين پندارند كه قيام او از شهر خراسان - و مشهد مقدس- است و تنها كساني كه ياريش مي نمايند اهل خرسان مي باشند.

و اما اينكه أئمه ي معصومين عليهم السلام، محل قيام او را از جانب قزوين و طالقان و ديلم دانسته اند، بسيار مشخص، و واضح و آشكار است كه با اين بيان، خواسته اند به مسلمانان دنيا اعلام كنند كه نخستين نقطه ي آغاز قيام چنين دلير مرد آزاده اي در اطراف «قزوين» و «طالقان» و سرزمين «ديلم» (يعني: مناطق كوهستاني ايران: از قزوين تا گيلان كه از مناطق حساس و مركزي اين كشور، و برحسب تقسيمات اقليمي قديم، جزء سرزمين «خراسان» است)، خواهد بود.

و روي اين بيان ائمه ي معصومين عليهم السلام حتي منطقه ي قيام آن «سيد» انقلابي را نيز بطور سربسته مشخص فرموده و جاي هيچگونه شك و ترديد براي احدي باقي نگذارنده اند.

خوشا بحال كساني كه نداي دلنواز، و فرياد استغاثه ي آن «سيد» بزگوار را براي[ صفحه 327]نصرت دين و سركوبي متجاوزين، بشنوند، و به سخنان جذاب و دلربايش كه جان و دل را صفا و جلا مي بخشد گوش فرا دهند، و عاشقانه به كوي او روي آورند و از جان و دل ياريش نمايند و در برابر زورگويان و مستكبران بپا خيزند و دشمنان خدا و انسانيت را از كشور عزيز، و ميهن اسلامي خويش، با ذلت و خواري بيرون كنند و سعادت دنياو آخرت را نصيب خود سازند.