کد مطلب:276972 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:77

حديث: يلحقه الحسني في اثني عشر الفا
مرحوم سيد بن طاووس -عليه الرحمه- در كتاب «الملاحم و الفتن» در ضمن خطبه مفصلي كه پيرامون خروج حضرت مهدي عليه السلام و تعداد ياران آن حضرت و اسامي آنها، از اميرالمؤمنين عليه السلام نقل كرده است جريان نهضت سيدحسني، و بيعت نمودن وي با حضرت صاحب الامر عليه السلام را بدينصورت آورده است:

«و يسير بالجيوش حتي يترك وادي الفتن و يلحقه الحسني في اثني عشر ألفا فيقول له أنا أحق بهذا الأمر منك فيقول له هات علامات دالة، فيومي الي الطير فيسقط علي كتفه و يغرس القضيب الذي بيده فيحضر و يعشوشب فيسلم اليه الحسني الجيش و يكون الحسني علي مقدمته» [1] «سپس حضرت مهدي عليه السلام (بعد از قيام مكه و بيرون آمدن از حجاز بطرف عراق) با لشكرهاي خود حركت مي كند تا اينكه (وادي فتنه ها) را پشت سر مي گذارد [2] آنگاه «سيدحسني» با دوازده هزار نفر به آن حضرت ملحق مي شوند و آن بزرگوار به (حسني) مي فرمايد: من از تو به اين امر (يعني امامت و رياست بر مردم) سزاوارترم، حسني، در جواب مي گويد: دليل و برهان تو چيست علامات و نشانه هايي كه دال بر ادعاء تو باشد براي ما بياور. پس آن حضرت به پرنده(اي كه در هواست) اشاره مي فرمايد، پرنده بر كتف مباركش فرود مي آيد، و عصاي خود را در زمين مي نشاند و آن عصا سبز مي شود، يكنوع سبز شدني كه شاخ و برگ برمي آورد، آنگاه حسني لشكر خود را تسليم حضرت مي نمايد، و حسني پرچمدار، و فرمانده لشكريان آن حضرت خواهد بود).[ صفحه 346]
[1] الملاحم و الفتن، ص 146، طبع منشورات الرضي، باب 79.

[2] ناگفته نماند كه در بعضي از نسخه ها بجاي (حتي يترك، حتي ينزل) آمده است. و اگر اين عبارت درست باشد، معلوم مي شود كه منظور از «وادي فتنه ها» سرزمين كوفه مي باشد، زيرا: مطابق اكثر روايات بيعت سيدحسني با حضرت مهدي عليه السلام در كوفه انجام خواهد گرفت.