کد مطلب:276980 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:77

معناي فتي در قرآن
با مراجعه به آيات مباركات قرآن كريم، و ملاحظه ي معني «فتي» در اين كتاب آسماني، نيز همان معناهائي كه در كتب لغت آمده است بدست مي آيد، بعلاوه اينكه در موارد متعددي كلمه ي (فتي) در قرآن كريم، به اشخاص (حر) و آزاد نيز اطلاق شده است و در اين باره به ده ها آيه مي توان استشهاد نمود كه ما از ميان همه ي آنها تنها دو آيه را بعنوان مثال مي آوريم:

1- قرآن كريم، در مورد بت شكني حضرت ابراهيم (علي نبينا و آله و عليه السلام) چنين مي فرمايد: «قالوا سمعنا فتي يذكرهم يقال له ابراهيم» انبياء: 60 يعني: گفتند آزاد مردي را شنيده ايم ابراهيم نام كه خدايان ما را به بدي ياد مي كرد.

2- درباره ي همسفر «موسي» كه طبق گفته ي مفسرين «يوشع بن نون» بوده است چنين مي فرمايد: «و اذ قال موسي لفتيه لا أبرح» كهف 60 يعني: و موسي به خدمتكار خود گفت من از اينجا نمي روم، در صورتي كه خدمتگذار موسي، يوشع بن نون بوده است. و علت اينكه قرآن مجيد، از او بعنوان (فتي) ياد نموده اين بوده است كه وي، خدمتگذاري حضرت موسي عليه السلام را پذيرا شده و از وي پيروي مي كرده است تا از او علم و دانش بياموزد. [1] .

جمع كلمه ي «فتي» (فتيان) و (فتيه) است مانند (و قال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم» يوسف 62، يعني: يوسف به غلامانش گفت سرمايه ي آنها را در بارهايشان بگذاريد. و مانند (انهم فتية آمنوا بربهم و زدناهم هدي» كهف: 3، يعني: و آنها[ صفحه 364]جوانمرداني بودند كه بپرودرگارشان ايمان آورده و ما بر هدايتشان افزوديم. [2] .

ترديدي نيست كه در اين آيات، كه بعنوان نمونه آورديم معناي جوانمردي احساس مي شود، در عين حال كه برخي از آنها بطور كنايه در مورد خدمتكار استعمال شده است.


[1] مجمع البحرين، ماده «فتي» ج 1، ص 325.

[2] قاموس قرآن، ج 5، ص 151.