کد مطلب:276981 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:81

معناي فتي در حديث
در مورد معناي «فتي» از كتب و آيات مباركات قرآن كه بگذريم، در اخبار و احاديث اهل بيت عليهم السلام نيز بمعناي جوانمرد و آزادمرد، و افراد مؤمن، و انسانهاي خداشناس استعمال شده است كه براي نمونه به دو حديث اشاره مي كنيم:

1- مرحوم صدوق - عليه الرحمه- در كتاب «معاني الاخبار» در حديثي از امام صادق عليه السلام از پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله درباره ي كلمه ي «فتي» چنين مي نويسد:

«يك نفر (اعرابي) نزد رسول خدا صلي الله عليه و آله آمد و پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله در حالي كه يك عباء رنگين (زبيا) پوشيده بود بطرف او بيرون آمد اعرابي با ديدن چنين پوشش زيبايي كه بنظر او مخصوص جوانان بحساب مي آمد، عرضه داشت: (يا محمد لقد خرجت الي، كأنك فتي) يعني: اي محمد صلي الله عليه و آله شما در حالي بطرف من آمديد كه گوئي يك انسان جوان تازه سن (و جوانمرد) هستيد؟! فرمود: (نعم يا أعرابي أنا الفتي، ابن الفتي، اخ الفتي) بله، اعرابي، من خودم جوانمرد آزاده ام، پسر جوانمرد آزاده ام، و برادر جوانمرد آزاده ام.

عرضه داشت: يا محمد! اما اينكه خودتان (فتي) يعني. جوانمرد و آزاده ايد درست و صحيح است اما چگونه فرزند فتي و برادر (فتي) هستيد؟! فرمود: آيا نشنيده اي قول خداي تعالي را كه مي فرمايد (قالوا سمعنا فتي يذكرهم يقال له ابراهيم انبياء: 60، يعني گفتند آزادمردي را شنيده ايم ابراهيم نام كه خدايان ما را ببدي ياد مي كرد؟) من فرزند ابراهيم عليه السلام هستم، و ابراهيم جوانمرد بود، و اما اينكه گفتم من برادر جوانمردم، براي اين است كه: در روز (جنگ احد) منادي از آسمان ندا در دارد «لا سيف الا ذوالفقار، و لا فتي الا علي» شمشيري نيست جز ذوالفقار، و جوانمردي نيست جز علي، پس علي برادر منست و من برادر علي عليه السلام هستم. [1] .[ صفحه 365]2- در حديث ديگري نيز كه از حضرت صادق عليه السلام نقل شده است، آن حضرت كلمه ي (فتي) را به «مؤمن» تفسير فرموده است.

محدث بحراني، ذيل اين آيه ي شريفه: (أم حسبت أن أصحاب الكهف و الرقيم كانوا من آياتنا عجبا» كهف: 9، چنين مي نويسد:

«سليمان بن جعفر همداني (نهدي خ) گفت: امام صادق عليه السلام بمن فرمود: اي سليمان (فتي) چه كسي است؟ عرضه داشتم: قربانت گردم، كلمه ي (فتي) در نزد ما بمعني جوان است، حضرت بمن فرمود: آيا ندانسته اي كه تمامي اصحاب كهف، پير بودند ولي خداوند آنها را بوسيله ي ايمانشان «فتيه» (جوانمردان) ناميده است. اي سليمان: كسي كه بخدا ايمان بياورد، و متقي و پرهيزكار باشد جوانمرد است) [2] .


[1] معاني الاخبار، ص 118.

[2] تفسيرالبرهان، ج 2، ص 456.