کد مطلب:276992 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:74

قم پايگاه انقلاب
با توجه به مجموع رواياتي كه در رابطه با خروج سيدحسني متذكر شديم، همچنين با توجه به شواهد و قرائن بسياري كه در بخش دوم تحت عنوان «انقراض دولت شاهنشاهي در ايران» آورديم: و باز با توجه به اينكه كشور اسلامي ايران تنها كشوري است كه مهد خاندان رسالت است و از دير زمان مذهب حقه ي اهل بيت عليهم السلام را به عنوان مذهب رسمي كشور پذيرفته است به اين نتيجه مي رسيم كه از ديدگاه روايات اسلامي در تلقي نگارنده:

قبل از ظهور مبارك حضرت مهدي عليه السلام انقلاب عظيمي در خاورميانه به وجود مي آيد كه اين انقلاب با قيام سيدي بزرگوار از دودمان اهل بيت عليهم السلام از شهر مقدس «قم» آغاز مي شود و با وحدت و يكپارچگي ملت مسلمان ايران و حركت انقلابي جامعه ي اسلامي رژيم شاهنشاهي در اين كشور سقوط مي كند، و انقلاب اسلامي ايران پيروز مي گردد.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي، استكبار جهاني براي دفاع از موضع ضد انساني خود به مقابله با انقلاب برمي خيزد، رژيم خون آشام عراق و حكام خود فروخته ي بغداد را به جنگ و ستيز با انقلاب وادار مي نمايد. جنگ و نبرد براي مدتي طولاني به درازا مي كشد، استكبار جهاني راه به جائي نمي برد، ولي پايه هاي حكومت اسلامي در ايران محكم و استوار مي گردد و انقلاب اسلامي ايران تا انقلاب جهاني حضرت مهدي عليه السلام ادامه مي يابد و به طور طبيعي زمينه ي ظهور آن حضرت را فراهم مي آورد.

آنچه گفته شد حقايقي است كه با احاديث فراواني تأييد مي شود، و تصور نگارنده نيز بر اين است كه شهر مقدس «قم» تا ظهور حضرت ولي عصر -عجل الله تعالي فرجه الشريف -[ صفحه 383]پايگاه اصلي انقلاب، و انقلاب اسلامي ايران تا انقلاب جهاني حضرت مهدي عليه السلام ادامه خواهد داشت، و به همين سبب ائمه ي معصومين عليهم السلام به طور خصوصي از شهر مذهبي قم نام برده اند، و چون با الهام الهي مي دانسته اند كه يك روز ايران مركز «تشيع» مي شود و قم پايگاه علم و دانش و معدن فقه و فقاهت و حامل رجال دين و مراجع تقليد شيعه و راويان أخبار اهل بيت، و جانشينان حضرت حجت عليه السلام خواهد بود، از اينرو آنرا به عنوان پايگاه انقلاب فرهنگي اسلام در نزديكيهاي ظهور حضرت قائم عليه السلام معرفي فرموده اند.و اينك براي تأييد مطلب به چند حديث در اين زمينه توجه فرمائيد:

1- در حديثي از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه يكبار كه آن حضرت درباره ي شهر مقدس قم سخن مي گفت در اين رابطه فرمود:

«ان الله احتج بالكوفة علي سائر البلاد و بالمؤمنين من أهلها علي غيرهم من أهل البلاد، و احتج ببلدة قم علي سائر البلاد، و بالمؤمنين من أهلها علي سائر أهل المشرق و المغرب من الجن و الانس. و لم يدع الله قم و أهلها مستضعفين. بل وفقهم و أيدهم... ان الدين و أهله بقم ذليل، و لولا ذلك لأسرع الناس اليها فخربت قم و خرب أهلها فلم تكن حجة علي سائر البلاد. و اذا كان ذلك لم تستقر السماء و الأرض و لم ينظروا. و سيأتي زمان تكون بلدة قم و أهلها حجة علي الخلايق، و ذلك في زمن غيبة قائمنا الي ظهوره. و لولا ذلك لساخت الأرض بأهلها».

«خداي تبارك و تعالي به وسيله ي كوفه بر همه ي شهرها احتجاج نموده و با مؤمنين از أهل آن بر ساير شهرها. و به وسيله ي «قم» بر همه شهرهاي جهان و با مؤمنين از أهل آن، بر همه ي مردم شرق و غرب از جن و انس.

خداوند هرگز قم و أهل قم را به خواري و زبوني ترك ننموده است بلكه پيوسته آنها را توفيق مي دهد و تأييد مي نمايد. ولي همواره دين و أهل دين در قم - در أنظار دشمنان- خوار هستند. و اگر چنين نمي شد مردمان بسوي آن هجوم مي بردند و آنجا را ويران مي ساختند و ديگر حجتي بر ديگر شهرها باقي نمي ماند. و در اين صورت آسمان و زمين بر جاي خود ثابت و استوار نمي ماند و به ساكنان زمين مهلت داده نمي شد.[ صفحه 384]زماني فرا خواهد رسيد كه قم و أهل قم بر همه ي مردم روي زمين حجت باشد. و آن در زمان غيبت قائم ما تا هنگام ظهور اوست. و اگر قم نبود زمين ساكنانش را در كام خود فرو مي برد» [1] .

در اين حديث شريف چنانكه ملاحظه مي شود امام صادق عليه السلام شهر مقدس قم را به عنوان پايگاه انقلاب فرهنگي اسلام در نزديكيهاي ظهور حضرت مهدي -ارواحنا له الفداء- معرفي فرموده و شهر مذهبي قم و أهل آن را از مؤمنين كه عبارت از رجال دين و مراجع تقليد باشند بر تمام مردم جهان حجت دانسته است.

2- در حديث ديگري كه از آن بزرگوار نقل شده چنين آمده است كه در همين رابطه فرمود:

«ستخلو الكوفة من المؤمنين و يأرز العلم عنها كما تأرز الحية في جحرها، ثم يظهر العلم ببلدة يقال لها قم، و تصير معدنا للعلم و الفضل...

و ذلك عند قرب ظهور قائمنا... فيجعل الله قم و أهله قائمين مقام الحجة... فيتم حجة الله علي الخلق حتي لا يبقي أحد علي الأرض لم يبلغه الدين و العلم، ثم يظهر القائم عليه السلام»

«كوفه از مؤمنان خالي مي شود. و علم از آن برچيده مي شود، آنچنانكه مار در لانه خود درهم مي پيچد. آنگاه در شهري به نام «قم» ظاهر مي شود، و آنجا معدن علم و فضل مي گردد، و آن در نزديكيهاي ظهور قائم ما است. و خداوند قم و أهل آنرا قائم مقام حجت عليه السلام قرار مي دهد، و حجت خود را بر مردم جهان به اتمام مي رساند تا اينكه در روي كره زمين كسي نمي ماند كه علم و دين به او نرسيده باشد، و سپس حضرت قائم عليه السلام ظاهر مي گردد». [2] .

در آغاز اين حديث امام صادق عليه السلام از يك حادثه ي تاريخي خبر مي دهد كه نجف اشرف مركزيت خود را در رابطه با علوم اسلامي از دست مي دهد و اين مركزيت به شهر مذهبي قم منتقل مي گردد و اين شهر مقدس مركز علم و دانش خواهد گرديد و جانشينان حضرت حجت عليه السلام در آنجا اقامت خواهند داشت كه هم اكنون پس از گذشت[ صفحه 385]1200 سال، اين پيشگوئي امام تحقق يافته و حوزه ي علميه ي نجف اشرف كه از هزار سال پيش تاكنون پايگاه علمي شيعه و مجمع علماء و دانشمندان و مراجع بزرگ تقليد بوده تقريبا بصورت تعطيل درآمده است.

سپس امام عليه السلام پيشبيني مي كند كه شهر مقدس قم در آينده تاريخ بصورت يك پايگاه فرهنگي قوي و نيرومند اسلامي درمي آيد كه مركز علم و دانش و معدن فقه و فقاهت مي گردد تا جائي كه همه ي مردم روي زمين را از نظر فرهنگ اسلامي تغذيه مي نمايد. و اين يكي از معجزات بارز احاديث اسلامي است زيرا:

«خواننده گرامي به خوبي آگاه است كه حوزه ي علميه قم در سال 1340 هجري قمري برابر با - سال -1301 شمسي به دست تواناي حضرت آيةالله حاج شيخ عبدالكريم حائري - عليه الرحمة و الرضوان - تأسيس شد، و پيش از آن مركز علوم ديني نبود و مراجع تقليد در آنجا سكونت نداشتند، و امام صادق عليه السلام بيش از 1200 سال، پيش از تأسيس حوزه ي علميه ي قم از سكونت مراجع عاليقدر شيعه در آن خبر داده است» [3] .

و نكته ي جالبتر و مهمتر آنكه ششمين پيشواي معصوم شيعه توضيح مي دهد كه اين حادثه- يعني: پايگاه علمي شدن شهر قم- در نزديكيهاي ظهور قائم آل محمد - صلوات الله و سلامه عليهم أجمعين- محقق مي شود و خداوند قم و أهل آنرا قائم مقام حضرت حجت عليه السلام قرار مي دهد.

تصور ما بر اين است كه اين فرمايش امام معصوم عليهم السلام در حق كساني است كه پيش از ظهور حضرت مهدي عليه السلام با معرفت و شناخت حق، پرچم حق را برافراشته نگه مي دارند و با تلاشي خستگي ناپذير جهانيان را بسوي اسلام و قرآن دعوت مي نمايند، و آنگاه كه لازم باشد قيام مي كنند، و فرياد برمي آورند، و چون مسأله ي ظهور واقع شود با ميل و رغبت تمام به حمايت از اسلام و امام برمي خيزند و دست از ياري او برنمي دارند، و در صف ياران خاص آن حضرت قرار مي گيرند. و دليل اين اعتقاد روايت ديگري است كه از امام ششم نقل شده كه يكبار در مورد قم فرمود:

«انما سمي قم -هكذا- لأن أهله يجتمعون مع قائم آل محمد صلي الله عليه و آله، و يقومون[ صفحه 386]معه، و يستقيمون عليه و ينصرونه».

«قم به اين جهت «قم» ناميده شد كه أهل آن در محضر قائم آل محمد -صلوات الله عليه- گرد مي آيند و با او قيام مي كنند و به امامت او اعتراف دارند و از ياري او دست برنمي دارند» [4] .

آري آنچنانكه پيشوايان معصوم عليهم السلام فرموده اند «قم» مركز علم و دانش و معدن فقه و فقاهت است. پايگاه حاملان دين و راويان اخبار آل محمد صلي الله عليه و آله و محل استقرار حاميان مذهب اهل بيت عليهم السلام و مجمع مؤمنان است.

ابن شهرير نور و شكوفان مهبط جبرئيل امين، جايگاه دوستان و پيروان اميرالمؤمنين عليه السلام و قائم مقام حضرت حجت -عجل الله تعالي فرجه الشريف- است كه با مقدم هشتمين امام معصوم عليه السلام متبرك شده و با مرقد پاك و مطهر خواهر گرامش فاطمه ي معصومه عليهاالسلام زيارتگاه عموم شيعيان جهان گرديده، و با وجود ياران بهتر مردمان يعني: وجود مقدس حضرت صاحب الزمان عليه السلام از سوي پيشوايان دين، به عنوان كانون قيام و انقلاب معرفي شده است.

آري قم مركز علم و دانش، پايگاه قيام و انقلاب است، و پيامبر گرامي اسلام و جانشينان معصوم آنحضرت در روزگاري از اين شهر با عظمت و پايگاه علمي شدن آن خبر داده اند كه شهر قم بصورت شهركي از شهرهاي آتش پرست ايران بوده است و امروز بعد از گذشت چهارده قرن همه ي آنچه را كه پيشوايان معصوم عليهم السلام درباره ي قم فرموده اند تحقق يافته است.

امروز كه حوزه علميه ي نجف اشرف آن پايگاه هزار ساله جهان تشيع به ضعف گرائيده بزرگترين دانشگاه علوم اسلامي آل محمد صلي الله عليه و آله در حوزه ي علميه ي قم مستقر گرديده و مورد توجه عموم جهانيان قرار گرفته است.

امروز بر كسي پوشيده نيست كه انقلاب بزرگ ايران از حوزه ي علميه ي قم رهبري گرديد، و گفتار هفتمين پيشواي معصوم شيعه حضرت موسي بن جعفر عليه السلام مبني بر قيام و نهضت مردي از «اهل قم»، و با قيام بي سابقه ي ابرمردي از دودمان اهل بيت عليهم السلام از[ صفحه 387]شهر مقدس قم، تحقق يافت، و ملت مسلمان و انقلابي ايران با بيانات رسا و شيوا و فريادهاي پياپي آن دليرمرد آزاده ي تاريخ به پاخاستند و قدرت افسانه اي شاه را در هم شكستند و او را وادار به فرار نمودند و تاج و تخت چند هزار ساله پادشاهي را واژگون ساختند.

آري خواننده ي گرامي با توجه به آنچه گذشت جاي هيچ گونه شك و ترديد براي احدي باقي نمي ماند كه نخستين فريادگر انقلابي كه ساقط كننده ي رژيم ستمشاهي در ايران و صاحب اصلي انقلاب است سيدي از اولاد امام حسين عليه السلام است كه در بعضي از روايات اسلامي از او نيز به «خراساني» تعبير شده است.

و اما سيدحسني-اگر در روايات مذكوره حسني درست باشد- سيد ديگري خواهد بود كه با تداوم انقلاب اسلامي، و پيش از خروج سفياني، زمام امور مردم مسلمان ايران را به دست مي گيرد و قيام خود را بر اساس نهضتهاي پيشين استوار مي سازد و زمينه را براي ظهور آخرين حجت خدا فراهم مي نمايد و در هنگامه ي ظهور در برابر سفياني به پا مي خيزد و ستمگران متجاوز را به قتل مي رساند و پيروزمندانه وارد كوفه مي شود و پيروان سفياني را تارومار مي سازد و با حضرت مهدي عليه السلام بيعت مي نمايد و از ياران خاص حضرت بقيةالله -عجل الله تعالي فرجه الشريف- مي گردد.[ صفحه 391]
[1] بحارالانوار جلد 60 ص 213 و در چاپ بيروت جلد 57 همان صفحه.

[2] بحارالانوار ج 60 ص 213 و چاپ بيروت ج 57 همان صفحه.

[3] روزگار رهائي ج 1 ص 358.

[4] بحارالانوار جلد 60 ص 216 و منتخب الاثر ص 485.