کد مطلب:276999 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:72

حدود جغرافيايي منطقه قيام
چنانچه قبلا تذكر داديم، بطور قطع و مسلم آنچه از مجموع روايات وارده، درباره ي (نهضت زمينه سازان انقلاب جهاني مهدي عليه السلام) استفاده مي شود اين است كه: حدود جغرافيايي منطقه ي قيام اين مردم خداجوي باايمان، و نهضت رهبر لايق و شايسته ي آنان[ صفحه 408]سرزمين (مشرق) و كشور اسلامي ايران است.

ولي از آنجائي كه «مشرق» سرزمين وسيع و پهناوري است كه همه ي مناطق شرقي و كشورهاي عربي خاورميانه از جمله: «حجاز» و برخي از كشورهاي غيرمسلمان را نيز شامل مي شود، و از اين لحاظ ائمه ي معصومين عليهماالسلام هم، در هر دوره و زماني به شرح و توضيح اين منطقه ي حساس جهان پرداخته و پيوسته با بيانات مختلف و گوناگوني اين منطقه را محدود و محدودتر ساخته تا آنرا به سرزمين خراسان، و در نتيجه كشور اسلامي «ايران» منحصر نموده اند، لذا ما هم ناچاريم در بيان توضيح اين مطلب، بار ديگر يادآور شويم كه مقصود روايات از مشرق و خراسان «ايران» است و از اينرو لازم است. خواننده ي عزيز به اين نكته ي اساسي توجه داشته و آنرا به ذهن خود بسپارد كه معمولا در هر جائي كه در احاديث اهلبيت عليهماالسلام راجع به قيام زمينه سازان دولت مهدي عليه السلام از مشرق، و يا خراسان، سخن رفته است مقصود از آن، كشور اسلامي ايران است.اينك براي شناخت حدود جغرافيايي منطقه ي قيام «زمينه سازان»، و يا ساير خصوصيات و مشخصات آنان، بروايات و احاديثي كه بطور كلي در مورد زمينه سازان ظهور حضرت مهدي عليه السلام از متون منابع مهم، و مدارك معتبر حديث بدست آمده است توجه فرمائيد.

1- يوسف بن يحيايي شافعي، در كتاب معروف خود بنام «عقدالدرر» درباره ي حدود جغرافيايي منطقه قيام آزادمردي كه زمينه ساز انقلاب جهاني حضرت مهدي عليه السلام است حديثي را از اميرمؤمنان عليه السلام و او از پيغمبر گرامي اسلام صلي الله عليه و آله بدينصورت نقل نموده است:

«قال رسول الله صلي الله عليه و آله يخرج رجل من وراء النهر، يقال له: الحارث بن حراث، و علي مقدمته رجل يقال له: منصور، يوطئ، أو يمكن لال محمد صلي الله عليه و آله كما مكنت قريش لرسول الله صلي الله عليه و آله وجب علي كل مؤمن نصرته أو قال: اجابته.» [1] .

پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله فرمود: مردي از «ماوراءالنهر» (از سرزمين خراسان) قيام خواهد كرد كه به او «حارث» گفته مي شود فرمانده سپاه و پيشرو لشكريان او مردي است كه به وي «منصور» مي گويند او حكومت و سلطنت را براي آل محمد صلي الله عليه و آله[ صفحه 409]آماده و مهيا مي كند و يا قدرت و سلطه اي براي ايشان فراهم مي آورد، همچنانكه مؤمنين قريش براي رسول خدا صلي الله عليه و آله زمينه ي حكومت او را فراهم نمودند، بر هر فرد مسلمان با ايماني واجب است وي را ياري دهد،

يا اينكه فرمود: واجب است دعوت او را اجابت نمايد.

توضيح:

براي درك معناي واقعي و فهم كامل اين حديث كه بصورت رمز و كنايه، بخروج مردي كه زمينه ساز حكومت جهاني امام زمان عليه السلام است اشاره شده، توضيح اين چند كلمه لازم است.

1- وراءنهر: چه منطقه اي است؟

2- حارث: به چه كسي گفته مي شود؟

3- مقصود از «منصور» كيست؟

در بيان توضيح «وراءالنهر» بايد به جغرافياي طبيعي كشور «عراق» و موقعيت جغرافيايي اين كشور مراجعه نمود تا مقصود رسول خدا صلي الله عليه و آله از اين كلمه، براي خواننده بروشني معلوم شود.


[1] عقدالدرر ص 130.