کد مطلب:277003 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:77

اكرم العرب فرسانا يعني چه؟
درباره ي معناي اين جمله، آنچه مي توان گفت اين است كه: اين جمله در واقع اشاره به كثرت سپاه و انبوه لشكر، و زياد بودن نيروي انساني است و از آن چنين فهميده مي شود كه تعداد سربازان و سپاهيان و لشكريان آن مرد هاشمي، بيشتر از سربازان كشورهاي عرب مجاور و يا بيشتر از ارتش تمام كشورهاي عربي است.