کد مطلب:277019 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:74

ايرانيان و فتح بيت المقدس
اينك براي آنكه خوانندگان گرامي هم به سرنوشت شوم و ذلت باري كه طبق وعده ي الهي در انتظار قوم يهود و غده ي سرطاني اسرائيل غاصب است واقف شوند، و هم علت حركت ايرانيان را به طرف سرزمين شام و بيت المقدس -كه در بعضي از اخبار با صراحت، و در بعضي با كنايه آمده است- به خوبي دريابند، به برخي از رواياتي كه در زمينه ي طغيان و سركشي قوم يهود، و هلاكت و نابودي آنها در «بيت المقدس» وارد شده، اشاره مي كنيم.