کد مطلب:277023 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:74

روايات صريح تر
اينك شايسته است پس از نقل روايات ياد شده دامن سخن را از اشارات و كنايات فراچيده و روايات ديگري را كه صراحت بيشتري در معرفي (خراساني) مورد بحث دارد در اينجا بياوريم و شرح و تفصيل قيام اعجاب انگيز نخستين رهبر «زمينه سازان» و آوازه ي نهضت جهانگيرش را كه با كمك و مساعدت ايرانيان پاكدل انجام مي شود، و در ميان همه ي ناباوري ها رژيم ستمشاهي را در ايران ساقط مي كند، بار ديگر به روايات اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام واگذار نمائيم تا شايد روزي فرا رسد كه راز آنهمه جار و جنجالها و سر و صداها و هوچي گريها كه در سراسر دنيا عليه «ايرانيان» و انقلاب اسلامي آنان به راه افتاده است بر همگان روشن شود.