کد مطلب:277037 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:75

نتيجه بحث
از مجموع رواياتي كه تا بدين جا درباره ي قيام خراساني آورديم نتايج بسيار جالبي بدست مي آيد كه به آنها اشاره مي كنيم.

1- پيش از ظهور مبارك حضرت ولي عصر- عجل الله تعالي فرجه- ابرمردي از بازماندگان دودمان اهل بيت عليهم السلام از مشرق زمين در صحنه ي سياسي ايران ظاهر مي شود كه مردم ايران را بسوي يك انقلاب عظيم و گسترده و جهانگير رهبري مي نمايد و اين در وقتي است كه رژيم حاكم بر ايران بخواهد سنت رسول خدا صلي الله عليه و آله و برنامه هاي جامع و جاويد دين مبين اسلام را در اين سرزمين تغيير دهد.

2- اين رهبر عظيم و انقلابي شخصيت گرانقدري است كه برابر اخبار وارده از نسل حسين بن علي عليهماالسلام و از اهل بيت خود حضرت مهدي عليه السلام است و نامش نام يكي از پيغمبران بزرگ الهي است.

3- چنانكه در اخبار آمده است، اجداد بزرگوار وي مانند ساير ساداتي كه بر اثر ظلم و ستم امويان و عباسيان در سراسر جهان پراكنده شده و دچار تبعيد و در بدري و آوارگي گرديده اند، در دوران فتوحات اسلام به ايران مهاجرت نموده و مدتها در سرزمين[ صفحه 518]پهناور خراسان آن روز سكونت داشته و گويا به لحاظ تبليغ اسلام و يا علت ديگري كه بر ما پوشيده است به طرف سرزمين «هندوستان» و يا (هند و چين) رفته و بار ديگر از آنجا به وطن مألوف خود (كشور ايران) مهاجرت كرده اند.

4- در هنگام قيام، مردم مؤمن و متدين و انقلابي ايران كه «شيعه» هستند، و صاحب پرچمهاي سياهند و اين پرچمهاي سياه شعار رسمي و نشانه ي استقلال و رمز پيوند ناگسستني آنها با خاندان اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام است، آن شخصيت شايسته را كه از دودمان خاندان رسالت است در كار قيام و انقلاب ياري مي دهند و به لياقت و حقانيت و شايستگي رهبر خود ايمان كامل دارند.

5- حدود جغرافيايي منطقه ي قيام اين ابرمرد آزاده تاريخ در جهان، سرزمين شرق، و از شرق سرزمين خراسان، و از سرزمين خراسان منطقه ي «بلاد جبل» است كه اين منطقه از نقطه نظر جغرافيايي و منطقه اقليمي قديم در دوران رسالت رسول خدا صلي الله عليه و آله و زمان ائمه معصومين عليهم السلام چنانكه در كتب تاريخ و جغرافي قديم آمده است، عبارت از:

قم، قزوين، ري، همدان، كاشان و اصفهان بوده است.

6- با پيروزي اين انقلاب براي نخستين بار بعد از چهارده قرن پايگاهي در جهان بوجود مي آيد كه به صورتي گسترده و جهاني از اسلام اصيل و انقلابي دفاع مي كند، و مذهب حقه جعفري آن چنان قوت مي گيرد و اسم و آوازه پيدا مي كند تا بدانجا كه نام شيعه بر سر زبانها مي افتد و به گوش كليه ي مردم محروم و مستضعف جهان مي رسد بگونه اي كه كسي در روي كره ي زمين باقي نمي ماند كه متوجه نشود كدام مكتب «حق» و چه راهي باطل است.

7- پس از پيروزي انقلاب ابرقدرتها و استكبار جهاني شرق و غرب جدا احساس خطر مي كنند تا بدانجا كه براي خاموش كردن شعله ي انقلاب با اينكه هنوز در نخستين گامهاي پيروزي است دست بدامان نوكران و متحدانشان در منطقه مي شوند و به كمك همديگر حكام تيره روز بغداد و سردمداران حزب بعث افلقي عراق رابه جنگ با انقلاب واميدارند، ولي با لطف و ياري خدا سرشان به سنگ مي خورد و در نتيجه همگي سرافكنده و شرمسار مي گردند.

8- اين اسطوره ي مقاومت از نخستين روز انقلاب تا استقلال كامل كشور از سلطه ي[ صفحه 519]اجانب با مخالفين خود چه در داخل و چه در خارج پيوسته در حال جنگ و نبرد است تا زماني كه پايه هاي حكومت اسلامي او محكم و استوار گردد.

9- اين انقلاب به طور طبيعي زمينه ساز انقلاب جهاني مهدي عليه السلام و حكومت جهاني اسلام است. چه آنكه طبق روايات وارده انقلاب همچنان ادامه دارد، و پيروزي قطعي و نهائي با تداوم انقلاب و رهبري سيدخراساني و يا سيدحسني و همكاري شعيب بن صالح در نزديكيهاي ظهور حضرت مهدي عليه السلام اتفاق خواهد افتاد بگونه اي كه ايرانيان بيعت خود را از كوفه براي حضرت خواهند فرستاد و برابر بعضي از اخبار در فتح دمشق و بيت المقدس نيز به كمك حضرت خواهند شتافت.

آري: اينها كه گفته شد يك نظريه، و استنباط شخصي نيست بلكه نتايج مجموعه اي از اخبار اهل بيت عليهم السلام است كه درباره ي قيام خراساني كه سيدي هاشمي است روايت شده است و شما خواننده ي گرامي مي توانيد همه ي اينها را در بخشهاي مختلف اين كتاب از اول تا به آخر، و به خصوص در همين بخش چهارم بخوانيد. و آن شخصيت بزرگ انقلابي را به وسيله ي روايات اهل بيت عليهم السلام بطور طبيعي بشناسيد.[ صفحه 523]