کد مطلب:277038 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:77

عوامل پيروزي ايرانيان بر سپاه سفياني
آنچه تا اينجا در بخشهاي چهارگانه ي گذشته آورديم درباره ي ماهيت قيام، و شناسائي «سيدحسني» و «هاشمي خراساني» بود. و اينك لازم است در اين بخش، عوامل پيروزي ايرانيان را بر لشكريان متجاوز عراق و سفياني از ديدگاه روايات مورد بررسي قرار دهيم، و البته بايد توجه داشته باشيم كه عوامل پيروزي فراوان است و ما در اينجا تنها به بعضي از آنها اشاره مي كنيم.

1- شايستگي رهبر

2- لياقت فرمانده

3- نيروهاي مردمي