کد مطلب:277039 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:75

شايستگي رهبر
نخستين عامل پيروزي و موفقيت ايرانيان در نهضت و جنگ، شايستگي رهبر و نقش مديريت او در طول دوران قيام و ايام جنگ است. زيرا: شكي نيست كه تنها كسي كه مي تواند افكار عمومي ملت را روشن ساخته و مردم را با راهنمائيهاي دلسوزانه و بيانات منطقي خويش بسوي ترقي و تكامل سوق داده و آنان را به وظايف اسلامي و انساني خود آشنا نموده و توده ي مردم را از خطاها و لغزشها و خطراتي كه در پيش دارند نجات بخشد، وجود رهبري دانا و آگاه و بيدار و آشنا به مسائل روز است، و اين چيزي است كه بتصديق روايات، «ايرانيان» در طول سالهاي قبل از ظهور چه در دوران نهضت و قيام و چه در دوران جنگ و نبرد از اين نعمت خدادادي برخوردارند، و[ صفحه 524]ما نيز در خلال بخشهاي پيشين كتاب در اين باره به مناسبت موضوع هر بحثي به مقدار لازم سخن گفته ايم و در اينجا ديگر تكرار نمي كنيم.