کد مطلب:277040 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:76

لياقت فرمانده
دومين عامل مهم پيروزي ايرانيان در جنگ، وجود فردي لايق و شجاع و با شخصيت درميان فرماندهان رده ي بالاي ارتش و سپاه است كه بخصوص در اخبار و روايات به وجود چنين انسان لايق و فرماندهي توانا و نيرومند بعنوان «شعيب بن صالح» اشاره شده و از شجاعتها و فداكاريها و از خودگذشتگيهاي وي سخنها رفته است.

ما در اينجا براي اينكه خوانندگان محترم به شخصيت فوق العاده ي چنين انسان مبارزي از ديدگاه روايات اسلامي پي برده و به موقعيت سياسي نظامي، و طرحهاي جنگي وي در صحنه هاي نبرد آگاهي بيشتري پيدا كنند، نخست به معرفي كوتاهي پيرامون شخصيت و عظمت اين انسان انقلابي و نسب خانوادگي وي مي پردازيم و سپس رواياتي را كه از ناحيه ي پيشوايان ديني درباره ي او رسيده است نقل مي كنيم تا معلوم شود كه «شعيب بن صالح» كيست، و نقش او در دوره ي زمامداري سيدحسني و يا زمان نهضت خراساني چيست.