کد مطلب:277051 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:75

رنگ پرچمهايشان سياه
عبدالله بن مسعود از پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله روايت مي كند كه در ضمن حديثي فرمود:

خاندان من، پس از من با رنجها و سختيها مواجه خواهند شد و در شهرها آواره خواهند گرديد تا اينكه گروهي از اينجا بيايند و با دست خود به مشرق اشاره نمود و فرمود: آنان «صاحبان پرچمهاي سياهند» و حق خود را مطالبه مي كنند ولي حقشان را به ايشان نمي دهند، تا دو بار يا سه بار اتمام حجت مي كنند ولي آن را به ايشان نمي دهند، از اين رو به نبرد برمي خيزند و مي جنگند و پيروز مي شوند الخ. [1] .

و در اين باره، محمد بن الحنفيه نيز از اميرالمؤمنين عليه السلام روايت كرده است كه آن حضرت ضمن خطبه ي مفصلي، درباره كساني كه از مشرق قيام خواهند كرد و با حزبي كه در بغداد (دجله) بوجود مي آيد خواهند جنگيد فرمود: آنان صاحبان پرچمهاي سياه و مردم مستضعفي هستند كه خداوند به آنها عظمت و نيرو مي بخشد و آنان را پيروز مي گرداند. [2] .


[1] ينابيع الموده ج 2 ص 18 ط- اسلامبول چاپ اول.

[2] كنزالعمال ج 14 ص 592 و ص 597.