کد مطلب:277052 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:72

در شجاعت نظير ندارند
ثوبان از قول رسول خدا صلي الله عليه و آله بازگو مي كند كه آن حضرت فرمود: پرچمهاي سياه از[ صفحه 543]طرف مشرق ظاهر مي شود و آن چنان با اهل فتنه مي جنگند و مبارزه مي كنند و آنها را مي كشند كه تا آن موقع هيچ گروهي بدانسان نجنگيده باشد و هيچ قومي را بدانسان نكشته باشند. [1] .


[1] عقدالدرر ص 126.