کد مطلب:277056 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:80

نتيجه بررسيها
از مجموع روايات و بررسيهائي كه در ضمن پنج بخش در اين كتاب به عمل آمده اين نتايج بدست مي آيد.

1- پيش از ظهور مبارك حضرت ولي عصر (عجل الله تعالي فرجه الشريف) مردي در سرزمين مشرق، از ايران اسلامي دست به انقلاب مي زند و عليه بيدادگران قيام مي كند كه: سيد، و هاشمي، و قرشي، و از دودمان خاندان اهل بيت عصمت و طهارت و از نسل سيدالشهداء (حسين بن علي عليهماالسلام) و همنام با يكي از پيغمبران بزرگ الهي است.

اين مرد وارسته، شخصيت گرانقدري است كه بدون هيچگونه ترس و واهمه در محيط رعب و وحشت و استبداد فرياد وااسلاماه سر مي دهد و مردم را به طرف حق دعوت مي كند و در روزگاري كه دستگاههاي دولتي وقت محيط اسلامي ايران را با تبليغات زهرآگين خود عليه اسلام مسموم كرده اند بياري اسلام مي شتابند و با فريادهاي پي در پي و سخنان دلنواز خود ابرهاي تيره ي تبليغات مسموم را كنار مي زند و[ صفحه 546]سرانجام بر اثر مقاومت و پايمردي، چهره ي زشت و كريه بيدادگران زمان خود را به مردم معرفي مي كند و بر همه ي آنها پيروز مي شود.

2- اين سيد بزرگوار، به منظور اينكه مسلمانان در بند و آزاديخواهان ستم كشيده را از چنگال استبداد سياه رهانيده و از تغيير قوانين الهي و سنت رسول الله جلوگيري به عمل آورد، در كمال قدرت و شهامت مردانه وارد ميدان مي شود و منطقش اين است كه: اي مسلمانان بفرياد اسلام برسيد (يا آل احمد اجيبو الملهوف). [1] .

3-او مرد مبارز شكست ناپذيري است كه از جنگ و مبارزه ي با دشمن واهمه ندارد بلكه برعكس، جهاد در راه خدا را دوست مي دارد و لذا با قامتي افراشته و استوار قد علم مي كند و در برابر ابرقدرتها مردانه مي ايستد و همه ي دشمنان اسلام را به وحشت مي اندازد.

4- سردمداران كفر جهاني براي در هم كوبيدن انقلابش حكام خود فروخته ي بغداد را كه در رأس آنان (افلق يهودي) قرار دارد، به جنگ با او وادار مي كنند، و حزب بعث افلقي عراق، تمام قواي ارتشي و نظامي و نيروهاي به اصطلاح ملي همه را يكجا براي مقابله ي با آن سيد بزرگوار اعزام مي دارد ولي پس از مدتي شكست مي خورد. [2] .

5- متجاوزان پس از شكستهاي پي در پي و رانده شدن از خاك ايران با كمك كفر جهاني و ايادي استعمار و دست نشاندگان آنها در منطقه، پيشنهاد صلح و سازش مي دهند، ولي ديگر مردم ايران نمي پذيرند و زير بار ذلت نمي روند. [3] .

6- مدتي پس از انقلاب كه زمان آن در روايات مشخص نشده است سيد ديگري كه در دست راست او (خال) و يا در كتف راستش، علامتي ديده مي شود برياست مي رسد و زمام قدرت را در كشور به دست مي گيرد كه فرمانده سپاه او به حسب ظاهر و آنچه از اخبار استفاده مي شود سيدي بعنوان (شعيب بن صالح است) كه البته به حسب روايات گمنام است و شناخته نمي شود، و شعيب كسي است كه شكست قطعي لشكريان سفياني به دست اوست. [4] .[ صفحه 547]7- در وقت جنگ علاوه بر قواي ارتشي و نظامي و انتظامي و سپاه، تمام مردم ايران نيز (بجز تعداد معدودي مخالف) اين سادات را حمايت مي كنند، و بطور دسته جمعي دشمن را شكست مي دهند، و سپاهيان پيوسته به پيش مي روند تا به كوفه برسند و در آنجا نيز با لشكريان (سفياني) مي جنگند و آنها را تار و مار مي سازند، و زنان و دختراني كه درنجف اشرف به اسارت لشكريان سفياني درآمده اند نجات مي دهند، و پس از شش سال جنگ و مبارزه (كه در برخي از روايات به اين مدت تصريح شده) كوفه را محل استقرار و پايگاه نظامي نيروهاي مسلح خويش قرار مي دهند و در انتظار فرج مي مانند تا مهدي عليه السلام ظاهر شده و با او بيعت كنند.

8- مدتي پس از ورود به كوفه و ماندن در آنجا خبر مسرت بخش ظهور مبارك حضرت ولي عصر عجل الله تعالي فرجه الشريف به آنها مي رسد و آنها از همان كوفه بيعت خود را براي حضرت مهدي عليه السلام مي فرستند، و مراتب تسليم و فرمانبرداري خويش را نسبت به آن حضرت اعلام مي دارند.

9- در وقت تشريف فرمائي حضرت حجة بن الحسن العسكري صلوات الله و سلامه عليه و علي آبائه الطاهرين بطرف سرزمين شام، در فتح بيت المقدس با ساير نيروهاي رزمنده ي اسلام، به كمك حضرت ولي عصر (عج) مي شتابند و در زمره ي ياران صديق و جان نثاران حضرتش در زير لواء پيروزش با دشمن سرسخت اسلام (يهود) پيكار مي كنند و بيت المقدس را از زير تلسط يهود و چنگال خونين (كشور غير قانوني اسرائيل غاصب) بيرون مي آورند.

10- پس از ورود حضرت به عراق، و تشريف فرمائي آن جناب به شهر تاريخي كوفه، و نخستين سخنراني كه اشك شوق در چشمان حاضرين مي دود و به صورتها و گونه ها جريان مي يابد و دلها از ديدن چهره ي نوراني و تابنده ي آن حضرت به طپش افتاده و ضربان قلبها چندين برابر گرديده و از كثرت جمعيت و همهمه ي مردم، كسي نمي داند كه آن حضرت چه مي گويد، سيدحسني و يا سيدحسيني كه ظاهرا همان سيدخراساني موعود روايات است با تمام اتباع و ياران و سربازان و ارتشيان و سپاهيان و فرماندهان با حضرت بيعت مي كنند، و بعد از آن سراسر دنيا از لوث وجود كافران و منافقان و ستمكاران، بوسيله ي قيام شورانگيز حجت خداوند پاك خواهد شد، و مردم مؤمن و خدا[ صفحه 548]شناسان واقعي تا پايان روزگار در رفاه و آسايش و امنيت بسر خواهند برد. [5] .

اين بود خلاصه اي از اخبار و روايات اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام در رابطه با قيام ديني و حركت اسلامي ايرانيان (يعني: زمينه سازان دولت جهاني مهدي عليه السلام) كه ما با همه ي كمي بضاعت علمي در حد توان خويش، فشرده اي از آنها را در اين مجموعه گردآوري نموديم.

و البته آنچه را كه تا بدين جا آورديم قطره اي از قطرات درياي بيكران علوم اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام است كه ما آن را از ميان هزاران حديث و روايت (پيرامون نهضت ديني ايرانيان و دولت زمينه سازان حكومت جهاني مهدي عليه السلام) بيرون كشيده و در اختيار شما خوانندگان گرامي قرار داديم و اميدواريم با اين خدمت ناچيز، توانسته باشيم گامي هر چند كوچك بسوي كشف حقيقت برداشته باشيم.


[1] به بخش سوم بروايات مربوط به سيدحسني مراجعه فرمائيد.

[2] به بخش چهارم، در موضوع قيام خراساني قسمت روايات مراجعه فرمائيد.

[3] به بخش دوم، قسمت روايات مربوط به مشرق و پرچمهاي سياه: از نخستين حديث ببعد مراجعه فرمائيد.

[4] به بخش چهارم، در موضوع قيام خراساني حديث پنجم و ششم مراجعه فرمائيد.

[5] خواننده ي عزيز براي پي بردن به نتيجه ي بررسيهايي كه در اينجا بطور فشرده بيان گرديده است، لازم است تمام مطالب كتاب را از اول به آخر بخوانيد و بخواندن يك بخش و دو بخش قناعت نكنيد، چه آنكه نتايج حاصله، نتيجه ي بررسيهاي مجموع بخشهاي پنجگانه كتاب است و از اينرو طبيعي است كه با خواندن يك، يا دو بخش، نتيجه ي مطلوب بدست نخواهد آمد.