کد مطلب:277058 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:76

سخن آخر
خواننده ي گرامي! در پايان كتاب لازم است به اين چند نكته توجه فرمائيد:

الف: هر چند كتاب حاضر بر اساس روايات اسلامي به نقل از شيعه و سني درباره ي «زمينه سازان انقلاب جهاني مهدي عليه السلام» نگارش يافته و در حقيقت مجموعه اي از روايات و نظريات دانشمندان اسلامي است كه ما آنها را گردآوري نموده و در اختيار[ صفحه 554]همگان قرار داده ايم، اما در عين حال: هرگز ادعا نمي كنيم كه همه ي آنچه را كه در اين كتاب آورده ايم صد در صد همان است كه ما گفته و نوشته ايم و اين است و جز اين نيست. چه آنكه ممكن است كسان ديگري از همين روايات و همين نظريات دانشمندان چيز ديگري استفاده كنند و مطالب ديگري را استنباط نمايند.ب: مطابق روايات بي شماري كه در متون منابع اصيل اسلامي مندرج است، كساني كه از سرزمين شرق، و يا از «خراسان» اندكي پيش از ظهور حضرت ولي عصر-عجل الله تعالي فرجه- قيام مي كنند چه آنها را ايراني بدانيم و چه از مردم خراسان، خواه و ناخواه برابر اخباره وارده ي از معصومين عليهم السلام زمينه ساز حكومت جهاني حضرت مهدي عليه السلام مي باشند، و قيام و انقلابشان تا انقلاب امام قائم عليه السلام و برپائي حكومت جهاني اسلام همچنان ادامه خواهد داشت.

ج: كليه ي رواياتي كه از طرق شيعه و سني درباره ي برخي از علائم نزديك به ظهور رسيده است به روشني گواه مي دهند كه نخستين مرحله ي قيام مردم مشرق، براي زمينه سازي حكومت جهاني حضرت مهدي عليه السلام به رهبري ابرمردي از دودمان اهل بيت عليهم السلام كه شخصيت فوق العاده و چهره ي محبوبي در بين ايرانيان است انجام مي شود، حال اين رادمرد بزرگ انقلابي «حسني» باشد يا «حسيني» در «سيد» بودن وي از نظر اخبار معصومين عليهم السلام شك و ترديد نيست.د: با در نظر گرفتن مجموع احاديثي كه در اين كتاب آورده ايم و كليه ي قرائن موجود از اوضاع آشفته ي جهان امروز كه طبق روش طبيعي وجود يك رهبر الهي و مصلح حقيقي را ايجاب مي كند، و هيچ انقلابي در جهان بدون زمينه مناسب امكان پذير نيست چه آنكه: «أبي الله أن يجري الأمور الا بأسبابها»، بدون ترديد، انقلاب اسلامي ايران - آن هم به رهبري مردي بزرگ از دودمان اهل بيت عليهم السلام از شرق، كه سيدي هاشمي و حسيني و از نسل فاطمه و علي عليهماالسلام و از سلاله ي پاك رسول خدا صلي الله عليه و آله و نامش نام پيغمبري است، و در برخي از روايات نيز به قيام چنين انسان آزاده اي از ايران اسلامي تصريح شده - زمينه ساز حكومت جهاني اسلام در آينده ي تاريخ است.

ه: گرچه مطابق اخبار وارده، قيام ديني ملت مسلمان ايران به رهبري بزرگ مردي از دودمان رسول خدا صلي الله عليه و آله (بعنوان سيدحسيني) يكي از اساسي ترين نشانه هاي ظهور[ صفحه 555]مبارك ولي عصر - عجل الله تعالي فرجه - و از علائم قريبه ي به ظهور است اما بهرحال، ظهور مبارك آن حضرت كي، و چه وقت، و در چه زماني اتفاق خواهد افتاد، و از زمان قيام ايرانيان تا وقت ظهور حضرت مهدي عليه السلام چه اندازه طول خواهد كشيد و چه حوادثي به وجود خواهد آمد همه ي اينها منوط به حكمت و مصلحت خداوند است.

خداوندا! اينك كه بسياري از نشانه هاي ظهور وليت آشكار گرديده و با پيروزي انقلاب اسلامي ايران نور اميدي در دلهاي محرومان و مستضعفان جهان روشن شده و چشمهاي توده هاي مردم محروم از سراسر جهان از هر سو، به ايران اسلامي متوجه گشته، ديدگان رميده و هجران كشيده ي ما را كه با دلي خونبار از طول انتظار به راه آن كعبه ي مقصود يعني: (مهدي فاطمه عليهماالسلام) دوخته شده، به جمال دلاراي حضرتش روشن و منور بفرما.

خداوندا! با لطف و عنايت خاص خودت چشم ما را بينا، و گوش ما را شنوا، و انديشه ي ما را صائب و كارساز فرما تا بر هوسهاي سركش نفس أماره پيروز گرديم، و اگر در اشتباهيم در پرتو چراغ روشني بخش عقل و انديشه به فرا راه سعادت هدايت يابيم.

خداوندا! آتشهائي كه دشمنان انسانيت خصوصا و دشمنان اسلام عموما در سراسر جهان و كشورهاي اسلامي برافروخته اند، در پرتو مجاهدتهاي بي امان امت اسلامي كه در همه جا بفرمان تو عاشقانه مي رزمند، و حماسه ها مي آفرينند تا به كعبه ي مقصود برسند، با ظهور وليت نور آل محمد صلي الله عليه و آله آن انتقام گيرنده اي كه بفرمان تو از دشمنان آل محمد صلي الله عليه و آله انتقام خواهد گرفت، خاموش بگردان.

أللهم انا نشكو اليك فقد نبينا و غيبة ولينا و كثرة عدونا

و قلة عددنا و شدة الفتن بنا و تظاهر الزمان علينا.

أللهم برحمتك فرج عنا علي ذلك بفتح منك تعجله

و نصر تعزه و سلطان حق تظهره.