کد مطلب:280037 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:523

آياتي كه مطابقت با حضرت مهدي دارد
(بحار ج 51 ص 48 و منتخب الأثر ص 294):

عن ابيعبدالله (ع) في قوله تعالي: «امن يجيب المضطر اذا دعاه و يكشف السوء و يجعلكم خلفاء الارض» (النمل 62) حدثني ابي عن الحسن بن علي بن فضال عن صالح بن عقبة عن ابيعبدالله (ع) قال: نزلت في القائم من آل محمد (ع) و الله هو المضطر اذا صلي في المقام ركعتين دعا الي الله فاجابه و يكشف السوء و يجعله خليفة في الارض.

پدرم از حسن بن علي بن فضال از صالح بن عقبة از: امام صادق (ع) در تفسير آيه شريفه «چه كسي است كه پاسخ مظفري را كه او را بخواند مي دهد و رنج از او دور مي كند و شما را در زمين جانشين پيشينيان سازد. فرمود: آيه شريفه درباره حضرت قائم آل محمد (ع) نازل شده و به خداوند سوگند اوست مظطر هنگامي كه در مقام ابراهيم (ع) دو ركعت نماز خواند وخداوند را صدا زند و خداوند دعايش را مستجاب گرداند و رنج را از وي دور كند و او را خليفه زمين قرار دهد.

(بحار ج 52 ص 324 و منتخب الاثر ص 294):

عن ابيعبدالله (ع): قوله تعالي: «هو الذي ارسل رسوله بالهدي و دين الحق ليظهره علي الدين كله و لو كره المشركون» قال: اذا خرج القائم لم يبق مشرك بالله[ صفحه 24]العظيم، و لا كافر الا كره خروجه حتي لو كان في بطن صخرة لقالت الصخرة: يا مؤمن في مشرك فاكسرني: واقتله.

امام صادق (ع) در تفسير آيه شريفه ي «اوست خدايي كه رسولش را براي هدايت مردم با دين حق فرستاد تا او را بر تمام اديان پيروز گرداند اگر چه مشركان را خوش نيايد» فرمود: زماني كه حضرت قائم خروج كند نه مشركي به خداوند عظيم باقي ماند و نه كافري كه ظهورش را ناخوشايند داند كافر اگر چه در درون سنگي پنهان شود آن سنگ به سخن آيد و گويد اي مؤمن در درون من مشركي است مرا بشكن و كافر را بكش.

(منتخب الأثر ص 295):

عن ابي بصير (ره) عن ابيعبدالله (ع): في قوله عزوجل. «وعدالله الذين امنوا منكم و عملو الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم و ليمكنن لهم دينهم الذي ارتضي لهم و ليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا» (النور 55) قال: القائم و اصحابه.

ابي بصير (ره) از امام صادق (ع) در تفسير آيه شريفه «وعده داده است خداوند آناني كه ايمان آورده اند و عمل صالح انجام دادند آنان را جانشينان ديگران در زمين قرار دهد چنانچه صالحان قبل را جانشين در زمين قرار داد وآنان قدرت دين دهد بدانگونه كه راضي گردند و پس از خوف و ترس آنان را ايمن سازد كه فقط مرا عبادت كنند و شرك بمن نياورند» فرمود: آيه درباره حضرت قائم (ع) و يارانش مي باشد.

(منتخب الأثر ص 295):

عن ابي عباس (ره) في قوله تعالي:«ليظهره علي الدين كله و لو كره المشركون» (التوبه:33) قال: لا يكون ذلك حتي لا يبقي يهودي و لا نصراني، و لا صاحب ملة الا دخل في الاسلام حتي يأمن الشاة و الذئب والبقر و الأسد و الانسان و الحية و حتي لا تقرض فارة جرابا و حتي توضع الجزية و يكسر الصليب و يقتل الخنزير و ذلك قوله «ليظهره علي الدين كله و لو كره المشركون».

به روايت ابن عباس (ره) در تفسير آيه شريفه (او را با ديني درست و بر حق فرستاد تا او را بر همه اينها پيروز گرداند هر چند مشركان را خوش نيايد) فرمود: اين امر تحقق[ صفحه 25]نمي يابد تا اينكه نه يهوديي و نه نصراني و يا صاحب ملت و كيش ديگري در روي زمين نباشد مگر اينكه داخل در اسلام گردند تا اينكه گوسفند و گرگ و گاو و شير و انسان و مار در امنيت با هم زندگي نمايند و تا اينكه موش از انبان چيزي برندرد و جزيه بر اهل ذمه نهاده شود و ديگر جزيه نگيرند و صليب شكسته گردد و خوكها كشته گردند و اين است مصداق آيه شريفه (با ديني حق او را پيروز گرداند بر همه مشركان».

(سفينة البحار ج 2 ص 701 و نورالثقلين ج 4 ص 110):

في كتاب كمال الدين باسناده الي حكيمة قالت: لما كان اليوم السابع من مولد القائم جئت الي ابي محمد (ع) فسلمت عليه و جلست فقال: هلمي الي ابني فجئت بسيدي و هو في الخرقة ففعل به كفعله الاول ثم ادلي لسانه في فيه كانما يغذيه لبنا و عسلا، ثم قال: تكلم يا بني قال: اشهد ان لا اله الا الله و ثني بالصلوة علي محمد و علي اميرالمؤمنين و علي الائمة الطاهرين (ع) حتي وقف علي ابيه (ع) ثم تلاهذه: «بسم الله الرحمن الرحيم و نريد ان نمن علي الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثين. و نمكن لهم في الارض و نري فرعون و هامان و جنودهما منهم ما كانوا يحذرون.

در كتاب كمال الدين باسنادش به حضرت حكيمه گفت: چون روز هفتم از مولد حضرت قائم (ع) فرا رسيد من به نزد حضرت عسكري (ع) آمدم و سلام گفتم و نشستم بمن فرمود: فرزندم را بياور من او را به پارچه اي پيچيدم و به محضر امام (ع) آوردم و كاري كه در روز نخست انجام داده بود انجام داد آنگاه زبان مبارك را در دهان كودك چرخاند تو گوئيي باو شير و عسل مي خوراند آنگاه فرمود: سخن بگو پسرم او شهادت بر وحدانيت خداوند و به رسالت پيغمبر داده ثنا و دعا بر پيامبر و بر امير مؤمنان و همه ائمه معصومين صلوات الله و سلامه عليهم و درود فرستاد و تا بنام پدر بزرگوارش رسيد و ايستاد و اين آيه شريفه را خواند «و ما بر آن هستيم كه بر مستضعفان روي زمين منت گذاريم و آنان را پيشوايان و وارثان گردانيم و آنها را در آن سرزمين مكانت بخشيم و به فرعون و هامان و لشكريانشان چيزي كه از آن مي ترسيدند نشان دهيم.»[ صفحه 26](اثبات الهداة ج 3 ص 553):

عن ابي خالد الكابلي قال: قال ابوجعفر (ع): و الله لكاني انظر الي القائم (ع) و قد اسند ظهره الي الحجر ثم ينشد الله حقه الي ان قال: ثم ينتهي الي المقام فيصلي ركعتين، و ينشد الله حقه ثم قال: هو المضطر في كتاب الله في قوله تعالي: «امن يجيب المضطر اذا دعاه و يكشف السوء يجعلكم خلفاء الارض (النمل:66) فيكون اول من يبايعه جبرئيل، ثم الثلاثماة و ثلثة عشر رجلا.

ابي خالد كابلي روايت كرده گفت امام باقر (ع) فرمود: به خداوند سوگند گويي مي بينم حضرت قائم (ع) را كه پشت به حجرالأسود داده و خداوند را سوگند مي دهد بحق خدائيش تا آنكه فرمود: آنگاه به مقام ابراهيم (ع) آيد و دو ركعت نماز گزارد، باز خداوند را بحقش سوگند مي دهد سپس فرمود: اوست مضطري كه در كتاب خدا فرموده آيا كه درمانده را چون بخواندش پاسخ مي دهد و رنج را از او دور مي كند و شما را در زمين جانشين پيشينيان مي سازد آيا با وجود الله خداي ديگري است چه اندك پند مي گيرند» نخستين كسي كه با حضرت بيعت كند جبرئيل (ع) سپس سيصد و سيزده مرده مي باشند.

(اثبات الهداة ج 3 ص 563):

عن الحسين بن محمد بن عبدالله بن الحسن عن ابيه عن ابي جعفر (ع) في قوله تعالي: «ان الارض يرثها عبادي الصالحون» (انبياء:105) قال: اصحاب المهدي في آخر الزمان.

به روايت حسين بن محمد بن عبدالله بن حسن از پدرش از امام باقر (ع) در تفسير آيه شريفه (اين زمين را بندگان صالح من به ميراث خواهند برد) فرمود: ياران حضرت مهدي (ع) در آخر الزمان وارثان زمين خواهند بود.

(اثبات الهداة ج 3 ص 563)

عن عبدالله بن عجلان عن ابي جعفر (ع) في قول الله عزوجل:«اذن الذين يقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علي نصرهم لقدير» (الحج:39) هي في القائم و اصحابه.

به روايت عبدالله بن عجلان از امام باقر (ع) در تفسير آيه شريفه:«به كساني كه با[ صفحه 27]جنگ بر سرشان تاخت آورده اند و مورد ستم قرار گرفته اند اجازه داده شد و خدا بر پيروز ساختنشان توانا است» فرمود: او حضرت قائم (عج) و يارانش مي باشد.

(اثبات الهداة ج 3 ص 563):

عن ابي الجارود عن ابي جعفر (ع) في قول الله عزوجل:«الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلوة و اتوا الزكوة (الحج:41) قال: هذه لال محمد: المهدي و اصحابه يملكهم الله مشارق الارض و مغاربها و يظهر به الدين و يميت الله به و باصحابه البدع و الباطل كما امات السفيه الحق لا يري اثر من الظلم و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و لله عاقبة الامور.

به روايت ابي جارود از امام باقر (ع) در تفسير آيه شريفه «همان كسان كه اگر در زمين مكانتشان دهيم نماز مي گزارند و زكات مي دهند وامر بمعروف و نهي از منكر مي كند و سرانجام همه كارها با خداست» فرمود: اين آيه مربوط به آل محمد (ع) مهدي (ع) و يارانش مي باشد آنهايي كه خداوند مشرق و مغرب زمين را در اختيارشان گذارد و دين را به تمامي ظاهر سازد و خداوند اصحاب بدعت ها را نابود سازد و باطل از بين برود چنانچه نادانان حق را قبلا كشته بودند و اثري از ظلم ديده نشود و امر به معروف مي شود و نهي از منكر مي گردد و عاقبت امر همه بسوي خدا است.

(اثبات الهداة ج 3 ص 567):

عن زيد بن علي قال: اذا قام القائم من آل محمد يقول: ايها الناس نحن الذين وعدنا الله في كتابه: «الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلوة و اتوا الزكوة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنكر و لله عاقبة الامور.

زيد بن علي (ع) فرمود: زماني كه حضرت قائم (ع) از آل محمد (ع) قيام كند فرمايد: اي مردم ما از آن كساني هستيم كه خداوند در كتابش وعده فرمود: «همان كسان كه اگر زمين را در اختيارشان قرار دهيم نماز مي گزارند و زكات مي دهند و امر به معروف و نهي از منكر كنند و عاقبت كارها با خداوند است».

(بحار ج 51 ص 63 و اثبات الهداة ج 3 ص 568):

عن علي (ع) في قوله تعالي: و نريد ان نمن علي الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمة قال: المستضعفون في الارض المذكورون في الكتاب الذين يجعلهم[ صفحه 28]الله ائمة، نحن اهل يبعث الله مهديهم فيغزهم و يذل عدوهم.

امير المؤمنين (ع) در تفسير آيه كريمه:«ما بر آن هستيم كه بر مستضعفان روي زمين منت گذاريم و آنان را پيشوايان و وارثان حكومت زمين گردانيم فرمود: مستضعفين در زمين كساني باشند كه خداوند در كتابش آنان را وارث قرار داده ما اهل بيت هستيم و خداوند مهدي ايشان را برانگيزد پس عزيز سازد اهل بيت را و ذليل و خوار سازد دشمنانشان را.

(اثبات الهداة ج 3 ص 568):

عن موسي بن جعفر (ع): انه سئل عن نعم الله الظاهرة و الباطنة فقال النعمة الظاهرة الامام الظاهر و النعمة الباطنة الأمام الغائب، يغيب عن ابصار الناس شخصه و تظهر له كنوز الأرض، و يقرب عليه كل بعيد.

از موسي بن جعفر (ع) درباره نعمت ظاهري و باطني پرسش شد؟ فرمود: نعمت ظاهري امامي است كه در انظار مردم ظاهر باشد و نعمت باطني امام غائب از ديده هاي مردم است كه شخص امام از ديدگان مردم غايب باشد و براي ان امام همه گنج هاي زمين ظاهر گردد و هر چيز دوري برايش نزديك مي شود (فاصله ها از بين مي رود).

(بحار ج 51 ص 45):

قال الله: (و لقد ارسلا موسي باياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الي النور و ذكرهم بايام الله) (ابراهيم:5) قال: ايام الله ثلاثة يوم القائم (ع) و يوم الموت، و يوم القيامة.

خداي تعالي فرمايد:«و بتحقيق ما موسي را با آيات و معجزاتي به رسالت فرستاديم و فرمان داديم كه قوم خود را از تاريكي به روشنايي بيرون آور و روزهاي خدا را يادآوريشان كن» فرمود: روزهاي خداوند سه روز است روزي كه قائم آل محمد (ع) قيام كند و روزي كه آدمي از دنيا برود و روز قيامت (كه همگان براي حساب حاضرانند).

(بحار ج 51 ص 47):

«و لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر» قال: الكتب كلها ذكر (ان الارض يرثها[ صفحه 29]عبادي الصالحون) قال: القائم (ع) و اصحابه.

خداي تعالي فرمايد:«و ما در زبور پس از تورات» نوشته ايم كه اين زمين را بندگان صالح من به ميراث خواهند برد فرمود: تمام كتب آسماني ذكر ناميده شود و بندگان صالح من كه زمين را به ميراث مي برند حضرت قائم و اصحابش مي باشند.

(بحار ج 51 ص 41):

عن بي مسكان، عن ابي عبدالله (ع) في قوله تعالي: (اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علي نصرهم لقدير) قال: ان العامة يقولون: نزلت في رسول الله (ص) لما اخرجته قريش من مكة و انما هو القائم (ع) اذا خرج يطلب بدم الحسين (ع) و هو قوله: نحن اولياء الدم و طلاب الثرة.

به روايت ابن مسكان از امام صادق (ع) در تفسير آيه شريفه:«به كساني كه به جنگ بر سرشان تاخت آورند و مورد ستم و تعدي قرار گرفته اند اجازه داده شد و خداوند بر پيروز گردانيشان تواناست» فرمود: عامه مي گويند آيه شريفه درباره رسول خدا (ص) است هنگاميكه قريش او را از مكه مكرمه بيرون كردند اما مقصود آيه شريفه حضرت قائم است به هنگامي كه خروج كند طلب خون سيدالشهدا (ع) از قاتلين نمايد و اين فرمايش امام مائيم اولياء خون و طلب كنندگان خون بها.

(بحار ج 51 ص 47):

تفسير علي بن ابراهيم (و من عاقب) يعني رسول الله (ص) (بمثل ما عوقب به) يعني حين ارادوا ان يقتلوه (ثم بغي عليه لينصرنه الله) بالقائم من ولده (ع).

در تفسير علي بن ابراهيم (ره) است: خداي تعالي فرمايد: «هر كس عقوبت كند (مقصود از عقوبت كننده رسول خداست)همچنان كه او را عقوبت كرده اند (يعني هنگامي كه اراده كردند او را بكشند) (آنگاه كه مظلوم واقع شود خدا ياريش خواهد كرد» به وسيله حضرت قائم (ع) از فرزندان حضرت رسول (ص).

(بحار ج 51 ص 48)

عن ابي جعفر (ع) في قوله تعالي: «الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة و اتوا الزكاة» فهذه لال محمد (ص) الي اخر الائمة و المهدي و اصحابه يملكهم الله مشارق الارض و مغاربها و يظهر (به) الدين و يميت الله به و باصحابه البدع[ صفحه 30]و الباطل كما امات السفهاء الحق حتي لا يري اين الظلم و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر.

به روايت امام باقر (ع) در تفسير آيه كريمه: «همان كسان كه اگر در زمين قدرتشان دهيم نماز گزارند و زكات مي دهند» فرمود: اين آيه درباره آل محمد (ص) تا آخرشان حضرت مهدي و يارانش مي باشد كه خداوند قدرت شرق و غرب زمين را به آنها واگذارد و به وسيله آن حضرت دين آشكار شود و به وسيله آن حضرت و يارانش اصحاب بدعت و باطل مي ميرند چنانچه نادانان حق را از پاي درآورده بودند تا اينكه ديده نشود كه ظلم كجاست و امر به معروف و نهي از منكر مي نمايند.

(بحار ج 51 ص 48):

تفسير علي بن ابراهيم (ع): «ان نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت اعناقهم لها خاضعين» فانه حدثني ابي، عن ابن ابي عمير، عن هشام، عن ابيعبدالله (ع) قال: تخضع رقابهم يعني بني امية و هي الصيحة من السماء باسم صاحب الأمر(ع).

در تفسير علي بن ابراهيم (ره) خداي تعالي فرمايد: «اگر بخواهيم از آسمان برايشان آيتي نازل مي كنيم كه در برابر آن به خضوع سر فرود آورند» ابن ابي عمير از هشام و او از امام صادق (ع) روايت كند فرمود: مقصود بني اميه است و آن بهنگامي است كه صيحه آسماني به اسم حضرت صاحب الأمر برسد و گردنهاي بني اميه خاضع گردد.

(بحار ج 51 ص 48):

تفسير علي بن ابراهيم (ره): «امن يجيب المضطر اذا دعاه و يكشف السوء و يجعلكم خلفاء الارض» فانه حدثني ابي، عن الحسين بن علي بن فضال، عن صالح بن عقبة عن ابيعبدالله (ع) قال: نزلت في القائم (ع)، هو و الله المضطر اذا صلي في المقام ركعتين و دعا الله فاجابه و يكشف السوء و يجعله خليفة في الارض.

در تفسير علي بن ابراهيم (ع) درباره آيه شريفه چه كسي است پاسخ مضطري را كه او را بخواند مي دهد و رنج از او دور مي كند و شما را جانشين پيشينيان سازد حسن بن فضال از صالح بن عقبه از امام صادق (ع) روايت مي كند كه امام فرمود: آيه شريفه درباره حضرت قائم (ع) است و به خداوند سوگند اوست مضطر وقتي كه دو ركعت نماز در مقام ابراهيم گزارد و خداوند را بخواند و خدا دعا او را اجابت فرمايد و رنج[ صفحه 31]را از او دور سازد و او راجانشين در زمين قرار دهد.

(بحار ج 51 ص 48):

تفسير علين ابراهيم: «و لئن جاء نصر من ربك» يعني القائم (ع) (ليقولن انا كنا معكم او ليس الله باعلم بما في صدور العالمين).

در تفسير علي بن ابراهيم (ع) درباره آيه شريفه (و چون از سوي پروردگارت مددي رسد مي گويند: ما نيز با شما بوده ايم آيا خدا به آنچه در دلهاي مردم جهان مي گذرد آگاه تر نيست (فرمود: مقصود از مدد و كمك حضرت قائم (ع) است).

(بحار ج 51 ص 48):

عن الثمالي (ره)، عن ابي جعفر (ع) قال: سمعته يقول: «و لمن انتصر بعد ظلمه» يعني القائم و اصحابه «فاولئك ما عليهم من سبيل» و القائم اذا قائم انتصر من بني امية و من المكذبين و النصاب هو و اصحابه و هو قول الله: «انما السبيل علي الذين يظلمون الناس و يبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم».

به روايت ثمالي از امام باقر (ع) گفت: شنيدم كه مي فرمود: در تفسير آيه شريفه (كساني كه پس از حكم و ستمي كه بر آنها رفته باشد انتقام مي گيرند ملامت و سرزنشي نيست) فرمود: مقصود حضرت قائم (ع) و يارانش مي باشد وقتي كه قيام كند از بني اميه و از دروغگويان كه امر ولايت را مربوط به خود دانستند و از ناصبي ها آن حضرت و اصحابش انتقام گيرند و اين است معني آيه شريفه «ملامت و سرزنش در خور كساني است كه به مردم ستم مي كنند و به ناحق در روي زمين سركشي مي كنند براي آنهاست عذابي دردآور».

(بحار ج 51 ص 49):

روي في قوله تعالي: «اقتربت الساعة» يعني خروج القائم (ع).

روايت شده آيه شريفه: «و نزديك شد ساعت» فرمود مقصود ظهور حضرت قائم (ع) است.

(بحار ج 51 ص 49):

«يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم و الله متم نوره» قال: بالقائم من آل محمد (ص) اذا خرج ليظهره علي الدين كله حتي لا يعبد غير الله و هو قوله تعالي:[ صفحه 32]«يملا الارض قسطا و عدلا كما ملئت ظلما و جورا».

آيه كريمه «مي خواهند نور خدا را به دهانشان خاموش كنند ولي خداوند كامل كننده ي نور خويش است اگر چه كافران را ناخوش آيد» فرمود: به قائم از آل محمد (ع) است زماني كه خروج كند تا دين را بر همگان اظهار نمايد تا آنجا كه غير خداوند پرستش نشود و اين است قول معصوم (ع) پر مي نمايد زمين را از قسط و عدل پس از آنكه پر شده باشد از ستم و بيدادگري.

(بحار ج 51 ص 49):

«و اخري تحبونها نصر من الله و فتح قريب» يعني في الدنيا بفتح القائم (ع) آيه شريفه:«و نعمتي ديگر كه دوستش داريد ياري و نصرتي است از سوي خداوند و پيروزي نزديك و مؤمنان را بر اين فتح بشارت ده» مقصود از آيه شريفه فتح و پيروزي اي است كه توسط حضرت قائم (ع) در دنيا به وقوع مي پيوندد.

(بحار ج 51 ص 49):

«حتي اذا رأوا ما يوعدون» قال: القائم و امير المؤمنين (ع) «فسيعلمون من اضعف ناصرا و اقل عددا».

خداي تعالي فرمايد: «تا آنگاه كه آنچه را به آنها وعده داده بودند بنگرند پس خواهند دانست چه كسي ياورانش ناتوان تر و در شمار كمتر بوده است» فرمود مقصود حضرت قائم (ع) و اميرمؤمنان (ع) است معلوم مي شود ياران چه كساني از ديگري بيشتر است.

(بحار ج 51 ص 49)

«انهم يكيدون كيدا و اكيد كيدا فمهل الكافرين» يا محمد (امهلهم رويدا) لو بعث القائم (ع) فينتقم لي من الجبارين و الطواغيث من قريش و بني امية و سائر الناس.

خداي تعالي فرمايد: «آنان حيله و مكر مي انديشند و من هم حيله اي مي انديشم پس كافران را مهلت ده» اي محمد (ص) آنان را اندك مهلت ده اگر قائم (ع) برانگيخته گردد و قيام كند از ستم كاران و از طاغوتيان قريش و بني اميه و سايرين مردم انتقام گيرد.

(بحار ج 51 ص 50)

عن مثني الحناط، قال: سمعت اباجعفر (ع) يقول:«ايام الله» ثلاثة يوم يقوم[ صفحه 33]القائم و يوم الكرة و يوم القيامة.

به روايت مثني حناط گفت شنيدم امام باقر (ع) مي فرمود: روزهاي خداوند سه روز است روزي كه حضرت قائم (ع) قيام مي كند و روز ناخوش آيند يعني مرگ و روز قيامت.

(بحار ج 51 ص 50):

تفسير علي بن ابراهيم (ره):«قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين» قل: أرأيتم اين اصبح امامكم غائبا فمن يأتيكم بامام مثله، حدثنا محمد بن جعفر عن محمد بن احمد، عن القاسم بن العلا عن اسماعيل بن علي الفزاري، عن محمد ابن جمهور، عن فضالة بن ايوب قال: سئل الرضا (ع) عن قول الله عزوجل: «قل أرأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين» فقال: ماؤكم ابوابكم الأئمة و الائمة ابواب الله فمن يأتيكم بماء معين يعني يأتيكم بعلم الأمام.

در تفسير علي بن ابراهيم (ره) در تفسير آيه شريفه «بگو اگر آب شما در زمين فرو رود چه كسي شما را آب روان خواهد داد» فرمود: اگر ديديد امامتان غائب است چه كسي مي تواند مانند امامتان امام بياورد حديث كرد مرا محمد بن جعفر از محمد بن احمد از قاسم بن علا از اسماعيل بن علي فزاري از محمد بن جمهور از فضالة بن ايوب گفت از امام رضا (ع) درباره آيه شريفه كه معني آن قبلا گفته شد پرسيدند فرمود: مقصود از آب در آيه شريفه درهاي ائمه طاهرين است و امامان درهاي خداوند هستند پس چه كسي آب روان خواهد آورد يعني علم امام (ع) تواند آورد؟

(بحار ج 51 ص 50):

تفسير علي بن ابراهيم (ره) «هو الذي ارسل رسوله بالهدي و دين الحق ليظهره علي الدين كله فيملا الارض قسطا و عدلا كما ملئت جورا و ظلما و هذا مما ذكرنا ان تأويله بعد تنزيله.

در تفسير علي بن ابراهيم در تفسير آيه كريمه (او كسي است كه پيغمبر خود را براي راهنمايي و هدايت مردم فرستاد با ديني درست و بر حق تا او را بر همه اديان پيروز گرداند هر چند مشركان را خوش نيايد» فرمود: اين آيه درباره حضرت قائم (ع) نازل شده است و او ست امامي كه دين را بر همه عالم ظاهر سازد و بر همه اديان پيروز[ صفحه 34]مي شود و زمين را پر از عدل و قسط نمايد چنانچه پر شده باشد از ظلم و ستم و اين آيه شريفه از زمره آياتي است كه تاويل آن پس از تنزيلش مي باشد.

(بحار ج 51 ص 51):

عن ابي عبدالله (ع) انه قال: في قول الله عزوجل «يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل» فقال: الايات هم الائمة و الاية المنتظر هو القائم (ع) فيومئذ لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل قيامه بالسيف و ان امنت بمن تقدمه من ابائه.

به روايت از امام صادق (ع) در تفسير آيه شريفه «روزي كه بعضي از نشانه هاي خدا آشكار شود ايمان كسي كه پيش از آن ايمان نياورده يا به هنگام ايمان كار نيكي انجام نداده ست سودي ندهد» فرمود: مقصود از آيات امامان (ع) مي باشد و آيه مورد انتظار امام قائم (ع) است پس از آن كه خروج كند ايمان كسي كه قبل از قيام به شمشير حضرت ايمان نياورده باشد سودي باو نمي رساند اگر چه به پدارنش ايمان داشته باشد و به خودش ايمان نياورده باشد.

(بحار ج 51 ص 51):

عن ام هاني قالت: لقيت اباجعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابيطالب (ع) فسألته عن هذه الاية «فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس» فقال: امام يخنس في زمانه عند انقضاء من علمه سنة ستين و مأتين ثم يبدو كالشهاب الوقاد في ظلمة الليل فان ادركت ذلك قوت عيناك.

به روايت ام هاني گفت: ملاقات كردم حضرت ابي جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي بن ابيطالت (ع) را پس از او پرستش نمودم درباره اين آيه شريفه:«سوگند به ستارگان بازگردنده سير كننده غائب شوند و سوگند به شب چون تاريك شود و سوگند به صبح چون بدمد» فرمود: امام غائب مي شود در زمان خود پس گذشت دويست و شصت سال آنگاه ظاهر مي شود مانند شهاب فرو رونده تند در شب تاريك اگر آن زمان را درك كردي چشمانت روشن باد.

(بحار ج 51 ص 52):

عن ابيعبدالله (ع): في قول الله عزوجل:«الذين يؤمنون بالغيب» قال: من اقر بقيام[ صفحه 35]القائم (ع) انه حق.

امام صادق (ع) در تفسير آيه شريفه «آنانكه ايمان به غيب مي آورند» فرمود: مقصود اقرار به قيام حضرت قائم (ع) است و آن را حق و باور دارند.

(بحار ج 51 ص 52):

عن يحيي بن ابي القاسم قال: سألت الصادق (ع) عن قوله الله عزوجل «الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدي للمتقين الذين يؤمنون بالغيب» فقال: المتقون شيعة علي (ع) و اما الغيب فهو الحجة الغائب و شاهد ذلك قول الله تعالي «و يقولون لو لا انزل عليه آية من ربه فقل انما الغيب لله فانتظروا اني معكم من المنتظرين».

به روايت يحيي بن ابي القاسم گفت پرسيدم از امام صادق (ع) از سخن خداي تعالي (الف لام ميم - اين است همان كتاب كه در آن هيچ ريب و شكي نيست پرهيزگاران را رهنماست آنان كه به غيب ايمان مي آورند) فرمود: پرهيزگاران شيعيان علي (ع) هستند و اما مقصود از ايمان به غيب حضرت حجةبن الحسن (ع) حجة غائب و شاهد است و اين است معني آيه شريفه (و مي گويند چرا از سوي پروردگارش معجزه اي بر او نازل نمي شود؟ بگو علم غيب از آن خداست انتظار بكشيد من نيز با شما منتظر مي مانيم).

(بحار ج 51 ص 53)

عن ابي صالح عن بن عباس (ره) في قوله تعالي:«و في السماء رزقكم و ما توعدون» قال: هو خروج المهدي.

به روايت ابي صالح از ابن عباس در سخن خداي تعالي در آسمان روزيهاي شما است و آنچه به آن وعده داده شده ايد فرمود آن خروج حضرت مهدي است.

(بحار ج 51 ص 53):

عن بن عباس في قوله تعالي: «اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها» يعني يصلح الارض بقائم آل محمد من بعد موتها يعني من بعد جور اهل مملكتها (قد بينا لكم الايات) بقائم آل محمد (لعلكم تعقلون).

به روايت ابن عباس در آيه كريمه:«بدانيد كه خدا زمين را پس از مردنش زنده مي كند ما آيات را برايتان به روشني بيان كرديم باشد كه به عقل دريابيد» فرمود: يعني اصلاح[ صفحه 36]مي نمايد زمين را به قائم آل محمد (ع) پس از آنكه بميرد يعني پس از ستم و بيدادگري اهل مملكت زمين ما آيات را برايتان روشن نموديم باشد كه به عقل دريابيد.

(بحار ج 51 ص 53 و الغيبة الطوسي ص 176):

عن بن عباس (ره) في قول الله «و في السماء رزقكم و ما توعدون فو رب السماء و الارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون» قال: قيام القائم (ع) «هو خروج المهدي و مثله «اينما تكونوا يأت بكم الله جميعا» قال: اصحاب القائم يجمعهم الله في يوم واحد.

به روايت ابن عباس در آيه شريفه «و رزق شما و هر چه به شما وعده شده در آسمان است پس سوگند به پروردگار آسمانها و زمين كه اين سخن آنچنان باشد كه سخن مي گوييد حتمي است» فرمود: مقصود قيام حضرت قائم (ع) و خروج حضرت مهدي (ع) است و مثل آيه فوق است آيه شريفه (هر جا كه باشيد خدا شما را حاضر مي نمايد خداوند شما را در يكجا جمع نمايد) فرمود مقصود اصحاب حضرت مهدي (ع) است كه همه در خدمت حضرت جمع شوند.

(بحار ج 51 ص 54):

عن علي (ع) في قوله تعالي:«و نريد ان نمن علي الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثين» قال: هم آل محمد يبعث الله مهديهم بعد جهدهم فيعزهم و يذل عدوهم.

به روايت علي (ع) در تفسير آيه مباركه «و ما اراده نموده ايم كه بر مستضعفان روي زمين منت گذاريم و آنان را پيشوا سازيم و وارثان گردانيم» فرمود: آنان آل محمد (ع) هستند خداوند مهدي (ع) ايشان (ع) را مبعوث مي نمايد بعد از آنكه منكر وي شوند پس دوستان را عزيز و دشمنان را ذليل مي نمايد.

(بحار ج 51 ص 54):

عن زرارة، عن ابيعبدالله (ع) في قول الله:«و تلك الايام نداولها بين الناس» قال: ما زال منذ خلق الله ادم دولة لله و دولة لابليس فأين دولة الله اما هو قائم واحد.

به روايت زرارة از امام صادق (ع) در تفسير آيه شريفه «و اين روزگار و ايام است كه هر روزش به مراد كسي مي گردانيم تا خدا كساني را كه ايمان آورده اند بشناسد»[ صفحه 37]فرمود: از روزي كه خداوند آدم را بيافريد دولت و حكومت روزي از آن آدم و روز ديگر از آن ابليس بوده است پس كجا است دولت خداوند آگاه باشيد و بدانيد آن دولت قائم آل محمد (ع) است و يك دولت بيش نيست.

(بحار ج 51 ص 55):

عن جابر قال: قال ابوجعفر (ع) في هذه الاية «اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم و اخشون» يوم يقوم القائم (ع) يئس بنو امية فهم الذين كفروا، ياسوا من آل محمد.

به روايت جابر گفت امام باقر (ع) فرمود: (امروز كافران از بازگشت شما از دين خويش نوميد شده اند از آنان مترسيد از من بترسيد امروز دين شما را به كمال رسانيدم و نعمت بر شما تمام كردم) فرمود: روزي است كه قائم (ع) قيام كند و بنو اميه و آنان كه كافر شده اند مأيوس گردند از آل محمد (ع).

(بحار ج 51 ص 55):

عن زرارة قال: قال ابوعبدالله (ع): سئل ابي عن قول الله تعالي: «قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة» حتي لا يكون مشرك (و يكون الدين كله لله) ثم قال: انه ثم يجي تأويل هذه الاية و لو قد قام قائمنا سيري من يدركه ما يكون من تأويل هذه الاية و ليبلغن دين محمد (ص) ما بلغ الليل حتي لا يكون شرك علي ظهر الارض كما قال الله.

به روايت زرارة گفت امام صادق (ع) فرمود: از پدر بزرگوارم (ع) تفسير آيه كريمه: «هم چنانكه مشركان دسته جمعي و همگي به جنگ برخاستند شما هم همگي به جنگ ايشان برخيزيد» تا اينكه ديگر مشركي باقي نماند (و تمام دين از آن خداوند باشد) پرسيدند فرمود: هنوز تأويل آيه شريفه نيامده است و روزي كه قائم (ع) ما قيام كند به زودي مي بيند كسي كه آن حضرت را ديدار و درك كند تأويل آيه معلوم شود و بتحقيق دين محمد (ص) تا آنجا كه شب پيش رود مي رسد يعني به محل غروب و طلوع آفتاب (هر دو طرف كره) مي رسد تا اينكه ديگر مشركي در روي زمين باقي نماند چنانچه خداي تعالي فرمود.[ صفحه 38](بحار ج 51 ص 55):

عن ابيعبدالله (ع) في قول الله تعالي «و لئن اخرنا عنهم العذاب الي امة معدودة» يعني عدة كعدة بدر، قال يجمعون له في ساعة واحدة قزعا كقزع الخريف.

امام صادق (ع) در تفسير آيه شريفه (اگر چند وقتي عذابشان را به تأخير افكنيم مي پرسند چه چيز مانع آن شده است» فرمود: جمعيتي به عدد جمعيت بدر در آن واحد دور آن جمع شوند خيلي تند و جست چالاك مانند حركت ابرهاي پاييزي.

(بحار ج 51ص 57):

عن حمران، عن ابي جعفر (ع) قال كان يقرأ:«بعثنا عليكم عبادا لنا اولي بأس شديد» ثم قا: و هو القائم و اصحابه اولي بأس شديد.

به روايت حمران از امام باقر (ع) كه قرائت مي فرمود «گروهي از بندگان خويش را كه رزمندگاني زورمند بودند بر سر شما فرستاديم» سپس امام (ع) فرمود او حضرت قائم و يارانش مي باشد كه جنگاوراني زورمند هستند.

(تفسير الصافي چاپ قديم ص 510):

عن الصادق (ع) (فذلك يومئذ يوم عسير علي الكافرين غير يسير) في هذه الاية قال ان منا اماما مظفرا مستترا فاذا اراد الله اظهار امره نكت في قلبه نكتة فظهر فقام بامرالله.

از امام صادق (ع) در تفسير آيه شريفه «آن روز روزي سخت خواهد بود و براي كافران ناگوار» فرمود اين آيه شريفه درباره ما است و از ما امامي پيروز و پنهان خواهد بود و زماني كه خداوند اراده نمايد امر ظهورش را در قلب مباركش نكته و علامتي ظاهر شود پس در اين وقت به دستور خداوند قيام كند.

(بحار ج 51 ص 59):

عن محمد بن مسلم، عن ابي جعفر (ع) في قول الله عزوجل: «امن يجيب المضطر اذا دعاه» قال: هذا نزلت في القائم (ع) اذا خرج تعمم و صلي عند المقام و تضرع الي ربه فلا ترد له رأية ابدا.

به روايت محمد بن مسلم (ره) از امام باقر (ع) درباره آيه شريفه (امن يجيب المضطر الاية) فرمود: اين آيه نازل شده است درباره حضرت قائم (ع) به هنگامي كه خروج[ صفحه 39]كند و عمامه بر سر گذارد و به نزد مقام نماز گزارد و به سوي خداوند تضرع و زاري نمايد پس هرگز پرچمي از او مردود نگردد.

(بحار ج 51 ص 61):

عن ابيعبدالله (ع) في قوله تعالي «اذا تتلي عليه آياتنا قال اساطير الاولين يعني نكذيبه بقائم آل محمد (ع) اذا يقول له: لسنا نعرفك و لست من ولد فاطمة كما قال المشركون لمحمد (ص).»

به روايت امام صادق (ع) در تفسير آيه شريفه: «چون آيات ما بر او خوانده شود گويد اساطير و داستان پيشينيان است» فرمود: زماني كه به حضرت قائم (ع) مي گويند ما ترا نمي شناسيم و تو از فرزندان فاطمه (ع) نمي باشي چنانكه مشركان به محمد (ع) مي گفتند.[ صفحه 40]