کد مطلب:282604 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:137

نخستين توقيع
شيخ طوسي مي نويسد: گروهي براي من از ابوالعباس بن نوح نقل كردند كه او گفت: به خط محمد بن نفيس - كه در اهواز نوشته بود - نخستين توقيع را كه از دست ابوالقاسم نوبختي به ما رسيد يافتم، چنين بود: ما او - حسين بن روح - را مي شناسيم خدا همه خير و رضايش را به او بشناساند، و او را با توفيقي كه به وي مي دهد سعادتمند گرداند. از نامه او اطلاع پيدا كرديم و به درستي رفتار او اطمينان داريم. او نزد ما منزلت و جايگاهي دارد كه او را مسرور مي كند. خدا احسانش را درباره او افزون گرداند كه او ولي قادري است. حمد خداي را كه بي انباز است، و درود و سلام فراوان بر رسول او محمد و آلش. اين نامه روز يكشنبه شش شب گذشته از شوال سال 305 رسيده بود. [1] .


[1] ماخذ پيشين، 227 - 228.