کد مطلب:282607 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:147

وفات نوبختي
ابوالقاسم حسين بن روح نوبختي در 18 شعبان سال 326 فوت كرد، او را در نوبختيه كه محله ايست در بغداد به خاك سپردند. [1] از او اخبار مذهبي فراواني نقل شده، و كتابهايي نيز تاليف كرده است، و حتي يكي از آثار فقهي خود را براي اظهار نظر نزد علماي قم فرستاده بود. [2] .[ صفحه 56]
[1] ماخذ پيشين 238، خاندان نوبختي، 221.

[2] كتاب الغيبه، 240 و 239.