کد مطلب:296279 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:225

مقدمه ناشر


برتري و شكوه و مرتبت وجود ذي جود و مقام و منزلت حضرات معصومين را كه بر ايشان درود و سلام بيكران الهي باد كس نتواند برشمرد، كه بندگان زبوني چون ما درك آن مراتب نتوانند كرد. مور با آن ديد ضعيف كجا و نگرش بر قله هاي سر بر آسمان ساييده؟! و او را چه جاي آن كه در پي وصال آن باشد.

خوشوقتي آنجاست كه ايشان خود دست لطف و محبت و ياري به سوي ما دراز نموده اند كي ما را فراكشيده اند و چشم اندازي از آن بلنديها را به اين دوستداران و شيفتگان خويش نمايانده اند تا بلكه تشنگي راه را با خنكاي جرعه اي از شربت گواراي شناخت خويشتن فرونشاند.

بدين وسيله است كه مي توان نيرو يافت تا برندانستن مطلق، چيرگي نسبي يافت و الا چه كسي را ياراي آنكه حضرات والامقام را اندك


شناختي بايد؟

لذاست كه مي بينيم در جاي جاي احاديث وارده از طرف آن والا تباران اشاره اي موجز ولي پربار نسبت به ساحت بي بديل خود فرموده اند.

از جمله ي اين موارد و شايد يكي از بهترين آنها، روايتي شريف، مبارك، موجز، روشنگر، عطرآگين و منور تحت عنوان حديث كساء مي باشد.

نكاتي چند كه در نگاه اول مي توان دريافت، عرض مي شود و دريافت و دريافت مابقي را به اهل آن واگذار مي نمايد.

1- بيان واقعه از زبان مبارك شخص صديقه ي كبري زهراي مرضيه كه بر او درود و سلام باد است.

2- حضرت فاطمه زهرا و علي و حسنين و حضرت ختمي مرتبت محمد مصطفي كه درود و سلام خداوند بر او و اين خاندان پاك باد در اين حديث كاملا محور و علت آفرينش تمامي مخلوقات قرار گرفته اند آنجا كه پروردگار بي انباز به فرشته وحي خود حاضران در كساء را معرفي نموده مي فرمايد: آسمان و زمين و ماه روشني بخش و آفتاب درخشنده و فلك دوار و دريا و كشتي را فقط و فقط به جهت دوستي اين پنج تن حاضر در كساء آفريدم و اينان فاطمه و پدر و شوهر و پسرانش هستند.

3- پيامبر بزرگ و بلند جايگاه، به هنگامي كه در بدن خود


احساس ضعف مي نمايد، به نزد دختر خويش، آن بانوي بزرگ و يگانه ي تمامي اعصار و قرون تشريف مي آورند و از وي مي خواهند كه حضرتش را با كساء بپوشاند.

4- درخشش صورت زيباي پيامبر كه به تعبير زهرا كه خود زهره اي از انوار بهشتي است، همچون نور ماه شب چهارده چشمگير و چشم نواز است.

5- استشمام عطر و راحيه ي دلپذير توسط هر يك از علي و حسنين هنگام ورود به اتاق كه خبر از وجود مقدس پيامبر عليهماالسلام مي دهد.

6- درخواست پيامبر از محضر خداوند يكتا براي پاك و پاكيزه داشتن اهل بيت خود از هر گونه پليدي و آلودگي، و پاسخ و اجابت والاتر و بالاتر خداوند به آن حضرت نمودي عظيم و روشن از عظمت واقعه است.

7- حضور فرشته ي وحي در كساء كه همانا نماينده اي از سوي باري تعالي جهت نشان دادن مقام آسماني اهل كساء است و عدم حضور هيچ انسان ديگري در كساء كه همانا نشان از عدم برابري ديگر مخلوقات با آنان است.

8- بيان آثار معنوي ذكر اين حديث در محافل مومنان و شيعيان اين خاندان پاك توسط شخص پيامبر، كه خود نگرشي عميقتر را توسط مخلصان اين بارگاه مي طلبد.


همان طور كه ملاحظه خواهد شد در اين كتاب تلاش بر آن بوده كه براي دوستداران اهل بيت متن حديث كساء جهت قرائت و درك پاداش مخصوص آن چه از نظر كسب معرفت و چه كسب فيض و ثواب در دسترس اهل دل قرار گيرد و نيز جهت استفاده ي اهل تحيق، بياني مستوفي در متن و سند و فلسفه ي انشاء و قرائت آن ارائه گردد.

با آرزو و اميد به آنكه از اين رهگذر توشه اي اخروي براي ما نيز حاصل آيد.

لازم است كه بذل عنايت برادر ارجمند جناب آقاي حسين استادولي كه به حق بهره برداري مناسب از زحمات و مرقومه ي شريف حضرت علامه سيد مرتضي عسكري- دامت بركاته- نموده اند و نيز به طور مستوفي تحقيق و تتبع فرموده از تكميل اين جزوه در حد ميسور و استفاده ي عموم هيچ گونه كوتاهي نورزيده اند و همچنين از مساعي هيات محترم محبان فاطمه عليهماالسلام در امر چاپ و نشر اين تحقيق، مراتب سپاس خود را اعلام دارد. اجر آنان با اصحاب كساء و خداي ايشان باد.

ناشر