کد مطلب:296281 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:255

حديث كساء و منزلت آن


بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

الحمد اللّه ربِّ العالمين، وَ صلّي اللَّه علي سيّدنا محمّد و آله الطاهرين.

مرسوم شيعيان است كه جلساتي تشكيل مي دهند، حديث كساء را در جمع دوستان و صاحبدلان مي خوانند و بدين وسيله به درگاه خداوند متعال تقرب جسته، براي آن ثواب بسيار و آثار مطلوب قائلند و رفع اندوه و گرفتاري خود را خواهان و گشودن گره هاي بسته را طالبند. اين شيوه بر اساس مطلبي است كه در متن حديث كساء، كه روايت مفصل آن در بخش جداگانه در ابتدا آمده، ذكر شده است. ما بر آن شديم كه همراه چاپ متن اين حديث، براي معرفت و آگاهي بيشتر خوانندگان عزيز توضيحي پيرامون آن داشته باشيم چرا كه عمل با معرفت از ارزش والاتري برخوردار است.