کد مطلب:296286 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:241

متن حديث كساء


با مطالعه ي بخش بعدي كتاب كه به نقل روايات حديث كساء مي پردازد، به دست مي آيد كه اين حادثه در خانه ي ام سلمه همسر گرامي پيامبر صلي اللَّه عليه و آله و سلم رخ داده است، ولي متني كه براي خواندن در مجالس برگزيده ايم گوياي آن است كه حادثه در


خانه ي حضرت فاطمه ي زهرا عليهماالسلام به وقوع پيوسته است.

در حل اين اشكال بايد گفت: هيچ دليلي در دست نيست كه آيه ي تطهير يك بار نازل شده است، بلكه مي تواند اين آيه مانند برخي آيات ديگر قرآن كريم چند بار نازل گشته باشد.

بسيار شده كه آيه اي نازل گشته، سپس با پديد آمدن مناسبتي، جبرئيل امين عليه السلام دوباره آيه را فرود آورده و بر پيامبر صلي اللَّه عليه و آله و سلم باز خوانده است يا خود پيامبر صلي اللَّه عليه و اله و سلم به آن استشهاد نموده و به جهت تاييد مطلب قرائت فرموده اند.